Sökning: "en kort historia"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden en kort historia.

 1. 1. Svenska som andraspråk och svenska på gymnasienivå, strävar ämnena mot samma mål? En komparativ diskursanalys av ämnesplanerna och de nationella proven

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Helen Johansson; [2018-06-15]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; svenska; nationellt prov; betyg; ämnesplaner; kursplaner; diskursanalys; gymnasienivå; språk; makt;

  Sammanfattning : Ämnet svenska som andraspråk har en relativt kort och turbulent historia sett till hur ämnesplanen ska utformas. Det har under åren pågått en diskussion om ämnenas relation till varandra och om ämnet svenska som andraspråk ska ses som eget ämne eller som ett komplement till ämnet svenska. LÄS MER

 2. 2. How is soil carbon stock in old-growth boreal forests affected by management?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Jenny Dahl; [2018]
  Nyckelord :forest management; unmanaged forest; harvesting effects; mineral soil; skogsskötsel; obrukad skog; avverkningseffekt; mineraljord;

  Sammanfattning : Boreal forests are able to store large amounts of carbon in soil and biomass, and forest management is considered an important strategy for mitigating climate change. Sweden has a long history of forest management that have intensified during the last century, but there are still old-growth forests that have not been disturbed by management. LÄS MER

 3. 3. The Shrines of Gebel el-Silsila : and their function

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Alexandra Boender; [2018]
  Nyckelord :Gebel el-Silsila; shrines; cenotaphs; Qasr Ibrim; function; religion; helgedom; kenotaf; funktion; Gebel el-Silsila; Qasr Ibrim; religiös; funktion;

  Sammanfattning : In 1963 came Ricardo Caminos to the conclusion that the shrines of Gebel el-Silsila functioned as cenotaphs. However, his views have never been reassessed by contemporary Egyptologists, which has led to the shrines still being interpreted as cenotaphs today. LÄS MER

 4. 4. I skuggan av prispallen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Johan Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Elitidrott; Psykisk Ohälsa; Friidrott; Elin Westerlund; Göran Kenttä; Peter Mattson; Riksidrottsförbundet;

  Sammanfattning : I skuggan av prispallen Elin Westerlund är 28 år gammal och Sveriges bästa kvinnliga häcklöpare. Hon drömmer om OS, men kämpar för att överleva vardagen. Utanför friidrotten le- ver hon som ensamstående småbarnsmamma och en historia avätstörningar och prestationsångest. LÄS MER

 5. 5. Process Optimization of Manufacturing of Magnets by Electro Sinter Forging (ESF)

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Marco CAPECCIA; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Interest in powder metallurgy processes is nowadays continuously increasing due to several reasons such as less heavy manufactured parts, economical advantages and greater concern in environmental sustainability related to production. Electro sinter forging, ESF, belongs to them, being a sintering technique characterized by high electric current intensity released for a very short lapse of time at low voltage on a powder green body, together with an applied load. LÄS MER