Sökning: "en kort uppsats om gud"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden en kort uppsats om gud.

 1. 1. Gud vs. ondskan : en studie av prästers gudsföreställning och deras syn på teodicéproblemet

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Tommy Svensson; [2011]
  Nyckelord :Gud; präster; kristendom; teodicéproblemet; gudsföreställning; ondska; kvalitativ undersökning;

  Sammanfattning : Min uppsats Gud vs. ondskan är en studie av vilken gudsuppfattning präster har, samt hur deargumenterar kring teodicéproblemet. Efter en halv termins studier i religionsfilosofi valdejag att skriva detta arbete där jag intervjuade fem olika präster och lät de svara öppet påovanstående frågor. LÄS MER

 2. 2. Carl Gustaf von Brinkman, Var är du? : Ett försök att beskriva hans livsförståelse

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Peter L. Olsson; [2005]
  Nyckelord :Religion; enlightenment; herrnhutism; schleiermacher; Religion; upplysningsteologi; herrnhutism; schleiermacher;

  Sammanfattning : Carl Gustav von Brinkman was born in Nacka, Sweden 1764 but in his eleventh year he was sent away by his father to the Herrnhuter school in Niesky to become a missionary. Brinkman developed other plans. The experience of the school as a place that censured his thoughts and hindered his development, took an early start and grew stronger. LÄS MER