Sökning: "en kvalitativ analys av semistrukturerad intervju"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden en kvalitativ analys av semistrukturerad intervju.

 1. 1. Matematikångest ur ett lärarperspektiv - En studie om hur lärare resonerar kring och hanterar matematikångest hos elever i låg- och mellanstadiet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Olivia Hertzberg Carling; [2019-03-08]
  Nyckelord :elev; föräldrar; lärarperspektiv; matematikångest; orsaker; självbild; ålder; åtgärder;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur några lärare i matematik på låg- och mellanstadiet resonerar kring och hanterar elever med matematikångest. En kvalitativ undersökning har gjorts i form av en semistrukturerad intervju med sju lärare. LÄS MER

 2. 2. Kritiska framgångsfaktorer som bidrar till lojala kunder för små detaljistföretag via e-handel : En explorativ kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Isabelle Åslund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats i Informatik belyser olika framgångsfaktorer som kan bidra till att skapa lojala kunder, för små detaljistföretag, med e-handel som säljkanal. Uppsatsen har inspirerats av projektet ”Hållbar handelsutveckling i staden”, som är ett Region Värmland-projekt i vilket flera kommuner i Värmland, med respektive näringslivskontor, är delaktiga. LÄS MER

 3. 3. Rytmikinspirerad instrumentalundervisning : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Fanny Söderqvist; [2018]
  Nyckelord :dalcroze-eurhythmics; instrumental tecahing; phenomenology; semi-structured interview; quali-tative research; rytmik; instrumentalundervisning; fenomenologi; semistrukturerad intervju; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka instrumentallärares uppfattningar och erfaranheter av att arbeta med rytmik i instrumentalundervisning. Undersökningen grundar sig i intervjuer av fyra instrumentallärare. I bakgrundskapitlet beskrivs Dalcroze-metoden, rytmikinspirerad undervisning och tidigare forskning om rytmik. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskors arbete med att uppmärksamma och främja relationen mellan mor och barn. : En studie om känslomässiga reaktioner efter förlossningen ur ett psykoanalytiskt perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Ulrika Wannfors; [2018]
  Nyckelord :Prenatal attachment; Prenatal depression; Postpartum depression; Mental illness; Skin to skin; Mentalization; Prenatal anknytning; Anknytning; Prenatal depression; Postpartum depression; Psykisk ohälsa; Hud mot hud; Mentalisering;

  Sammanfattning : Introduction: Close emotional bands develop between mother and child and begin already during pregnancy, several factors affect how this band develops. Fetal life and the first few hours after childbirth are important for the infant's emotional development. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av emballagehantering hos ett producerande företag : med fokus på flöde och bemanning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nazenin Ali; Angelica Vaxhed; [2018]
  Nyckelord :Emballagehantering; Produktionslogistik; Processflödesanalys; LEAN;

  Sammanfattning : Studien går ut på att effektivisera emballagehanteringen hos ett producerande företag inom fordonsindustrin. Områdena som studien fokuserar på är flödet och bemanningen gällandehantering för ett viss typ av emballage. Examensarbetet är ett samarbete med Volvo Personvagnar AB. LÄS MER