Sökning: "en modern hjälte"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden en modern hjälte.

 1. 1. Hjälte eller antihjälte? En analys av maskuliniteter i Euripides dramer

  Master-uppsats,

  Författare :Eva Persson; [2020-09-09]
  Nyckelord :Euripides tragedier; trojanska kriget; hegemonisk maskulinitet; hjältar antihjältar; Connells maskulinitetsteori;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka maskuliniteter hos hjältarna i tre av Euripides dramer, Ifigenia i Aulis, Trojanskorna och Hekabe. De frågeställningar som behandlas är om hjältarna kan anses representera en hegemonisk maskulinitet, hur hjältarnas maskulinitet samverkar med andra maskuliniteter och med femininiteter och vad som kan utläsas om Euripides syn på hjältarna och på krig. LÄS MER

 2. 2. Hjältarnas frammarsch : En komparativ retorikanalys av journalistikens gestaltade hjältar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Julia Viktorsson; Natalie Södlund; [2020]
  Nyckelord :Aftonbladet; Mitt i Stockholm; Svenska hjältar; Min lokala hjälte; hjältar; retorikanalys; stereotyper; journalistik; nyheter; nyhetsjournalistik; myt;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how heroes are constructed in two article series, “My local hero” and “Swedish Heroes”. The study intended to investigate similarities and differences between a local perspective and a national perspective, similarities and differences between the modern story of the hero and the myth of the hero and journalistic use of stereotypes. LÄS MER

 3. 3. The Changing Nature of Female Portrayal : An Analysis of Gender Roles in Fairy Tales

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Olof Wilén Rönquist; [2015]
  Nyckelord :Sleeping Beauty; fairy tale; gender; feminism; Törnrosa;

  Sammanfattning : This essay examines gender normative and patriarchal elements of the popular fairy            tale Sleeping Beauty in order to expose how patriarchal ideals are upheld. The reason for this is that children may internalize the values taught in these stories, which may lead to them perpetuating patriarchal ideals and gender normative behavior. LÄS MER

 4. 4. KommunistJesus och Varumärke : Talet om Che Guevara

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Shanis Amid; [2006]
  Nyckelord :Che Guevara; Identitet; Jesus; varumärke; diskursanalys;

  Sammanfattning : ”Hasta la victoria siempre”, som betyder något i stil med ”länge leve segern” associeras oftast med Che Guevara. Det går inte att förneka att det råder en mystik kring den revolutionära mannen. Om det är någon människa i modern tid som har uppfattas som en legend är det Che Guevara. LÄS MER

 5. 5. Från Folkhjälte till Mediestjärna : En observationsstudie om fotbollsstjärnan och dess relation till samhället

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Pontus Maltborg; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet var att undersöka hur TV-bilden av fotbollsstjärnan förändrats från 1970-talet till dagens TV-bild. Frågeställningar • Vilka egenskaper och värdegrunder förknippades den traditionella fotbollsstjärnan med? • Vilka egenskaper och värdegrunder förknippas den nya fotbollsstjärnan med? • Vilka faktorer har legat till grund för denna förändringsprocess? Metod Jag baserar min empiri inledningsvis på kvalitativa litteraturstudier och sedan huvudsakligen på observationer gjorda på olika TV-produktioner om hur fotbollsstjärnan skildras i dagens samhälle. LÄS MER