Sökning: "en novell text"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden en novell text.

 1. 1. UTOPIA

  Master-uppsats, Konstfack/Grafisk design & illustration

  Författare :Julia Thorell; [2019]
  Nyckelord :Serie; Grafisk novell; Bildberättelse; Graphic novel; Barnbok;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete består av en skriftlig del och en gestaltande del. Den skriftliga delen är en DROP, med beskrivande text och bild kring arbetsprocessen av mitt examensarbete. Den gestaltande delen består av mitt examensarbete, den grafiska novellen UTOPIA. . LÄS MER

 2. 2. Att skriva om det omöjliga : En jämförande temastudie med utgångspunkt från Lotta Olssons sonettkrans Den mörka stigen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Annelie Fredriksson; [2019]
  Nyckelord :Orfisk myt; tema;

  Sammanfattning : Detta uppsatsarbete ställer frågan om temat för en berättelse förändras när den byter form och när berättelsens intrig byter plats. För att ta reda på hur det förhåller sig har ett experiment genomförts där en text, hämtad ur Lotta Olssons sonettkrans Den mörka stigen, transformerats från bunden vers till löpande text. LÄS MER

 3. 3. Tidsresor i klassrummet : fanfiction som bearbetningssätt av skönlitteratur på gymnasiet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Sammy Vallgren; [2019]
  Nyckelord :fanfiction; litterär kompetens; läsarskribent; fanfictionprocess; skrivdiskurser; läsa; kreativt skrivande; skriva; svenska språket; svenskundervisning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats bygger på en undersökning vars syfte varit att utvärdera fanfiction som bearbetningssätt av skönlitteratur i gymnasiekurserna svenska 2 och svenska 3. För att kunna uppfylla detta syfte har elever skrivit fanfiction med en novell som källtext. LÄS MER

 4. 4. Från Mister Yummy till Herr Mums : Översättning med kommentar: bildspråk i en novell av Stephen King

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Elin Engström; [2017]
  Nyckelord :Imagery; descriptive translation studies; polysystem theory; Stephen King; Bildspråk; DTS; polysystemteori; Stephen King;

  Sammanfattning : Uppsatsen redogör för översättningen av en novell skriven av Stephen King. Förutsättningar för vald översättningsprincip är polysystemteori, deskriptiv översättningsvetenskap, tänkt målgrupp och resultatet av en stilanalys av källtexten där en riklig förekomst av bildspråk tydliggjordes. LÄS MER

 5. 5. Hennes namn var Carmila : En queerteoretisk analys av Joseph Sheridan Le Fanus novell Carmilla

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Alexandra Issa; [2016]
  Nyckelord :Joseph Sheridan Le Fanu; Carmilla; Laura; vampire; text analysis; Victorian; queer; queer theory; gothic literature; silence practices.; Joseph Sheridan Le Fanu; Carmilla; Laura; vampyr; textanalys; viktoriansk; queer; queerteori; gotisk litteratur; tystnadspraktiker;

  Sammanfattning : This dissertation is a text analysis of the short novel Carmilla (1872) by the Irish ghost story-author Joseph Sheridan Le Fanu. It is a close reading analysis where I apply a queer theoretical perspective using Mia Franck’s model to analyze different silence practices in Carmilla. LÄS MER