Sökning: "en nyliberal hegemoni"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden en nyliberal hegemoni.

 1. 1. En nyliberal hegemoni?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mike Enocksson; [2014]
  Nyckelord :nyliberalism; socialdemokrati; hegemoni; Sverige; idéanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis surrounds the emerging of the neoliberal hegemony in Sweden, and how to describe that emergence with the help of an analysis of ideas along with different types of analytic tools such as ideal types and the concept of hegemony. The research question to be answered is that how one can describe the emerging of the neoliberal hegemony in Sweden, which then naturally also makes this thesis a case study. LÄS MER

 2. 2. Diskursordning och hegemoni : Representationer av en skola

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anna Öhman; [2012]
  Nyckelord :discourse; hegemony; inclusion; construction; ideology; diskurs; hegemoni; inkludering; konstruktion; ideologi;

  Sammanfattning : Den här artikeln utforskar, genom en mångperspektivistisk diskursanalys, tidningsartiklar, en vetenskaplig artikel, ett myndighetsbrev, bloggar och ett reportage skrivna om en specifik grundskola i Sverige, som har blivit känd för sitt lyckade utvecklingsarbete med elevernas studieresultat. Enligt denna artikel är bilden som förmedlas genom media mycket positiv tills en artikel följd av en blogg, förändrade diskursordningen på ett hegemoniskt sätt. LÄS MER

 3. 3. EU - en nyliberal hegemoni? En studie av den nyliberala diskursen i Fördrag om upprättandet av en konstitution för Europa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Larsson; [2005]
  Nyckelord :EU; Discourse analysis; Hegemony; Neo-liberalism; Treaty establishing a Constitution for Europe; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The fact that we apprehend certain phenomena as more convenient than others generate questions about what constitute and decide what we think of as normal and appropriate. The aim of this thesis is to explore the immense conception of power and authority through a narrower approach that focuses on the EU. LÄS MER