Sökning: "en saga på engelska"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden en saga på engelska.

 1. 1. Att måla upp ett bedrägeri : En översättning från engelska till svenska om bedrägeriet som lurade nazisterna

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Saga Höglund; [2020]
  Nyckelord :Translation Science; popular science; non-fictional prose; polysystem theory; cultural references; Översättningsvetenskap; populärvetenskap; sakprosa; polysystemteori; kulturella referenser;

  Sammanfattning : Denna uppsats består av en längre översättning av förordet samt de tre första kapitlen ur den populärvetenskapliga boken The Forger’s Spell (2009) från engelska till svenska. Till det följer ett avsnitt med kommentarer på översättningsproblem som uppstod under processen. LÄS MER

 2. 2. “Once upon a time there was a boy named Carl” : A study on the effects of scaffolding on the performance of students with reading and writing difficulties

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Elin Boström; [2018]
  Nyckelord :English teaching; scaffolding; students with reading and writing difficulties; writing in English; engelskundervisning; stödstrukturer; elever med läs- och skrivsvårigheter; skriva på engelska;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate what difficulties Swedish students with reading and writing difficulties may encounter when they write texts in English. A teaching experiment was done to see whether scaffolding, a process where the teacher shows the overall structure of e.g. LÄS MER

 3. 3. Genusanalys av pedagogiska texter i engelska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Saga Ländström; [2015]
  Nyckelord :Genus; pedaogiska texter; kön;

  Sammanfattning : Bakgrund:Barn och ungdomar spenderar mycket tid i skolan, och det kan argumenteras för att denna tid påverkar deras förståelse av kön. För att ge samtliga elever chansen att utvecklas på ett sätt de är bekväma med kan det argumenteras för att en kritisk analys av könskonstruktion i utbildningskontext är av godo. LÄS MER

 4. 4. Bröderna Lejonhjärta på arabiska - En semantisk och stilistisk analys av den arabiska översättningen av Bröderna Lejonhjärta

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Fereshteh Andersson; [2011-07-04]
  Nyckelord :barnboksöversättning; Bröderna Lejonhjärta; Astrid Lindgren; arabiska;

  Sammanfattning : I uppsatsen analyseras den arabiska översättningen av Bröderna Lejonhjärta, tillsammans med den engelska från vilken den arabiska är översatt. Resultatet visar att stilnivån är högre i den arabiska texten, vilket är vanligt vid översättning av barnlitteratur till många språk. LÄS MER