Sökning: "en spelare"

Visar resultat 21 - 25 av 843 uppsatser innehållade orden en spelare.

 1. 21. Skillnader i självskattad kommunikation mellan dam- och herrhandbollsspelare samt dess korrelation till upplevd lagsammanhållning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Anna Wåhlin; [2020]
  Nyckelord :Sammanhållning; kommunikation; lagidrott; handboll; tränarlänkhandboll;

  Sammanfattning : Syfte & Frågeställning Denna studie undersöker huruvida kommunikationen skiljer sig mellan dam- och herrhandbollsspelare (N=140, NDam=69, NHerr=71) samt om det finns några korrelationer mellan kommunikation och den upplevda sammanhållningen mellan handbollsspelare. Frågeställningarna som prövas är : 1) Finns det några skillnader mellan dam- och herrhandbollsspelare i hur deras interna kommunikation i laget upplevs? 2a) Finns det någon korrelation mellan den interna kommunikationen och sammanhållningen hos handbollsspelare? 2b) Om det finns en korrelation mellan kommunikationen och sammanhållningen, skiljer sig korrelationen mellan manliga och kvinnliga handbollsspelare? Metod Dataunderlaget i studien är framtaget genom en kvantitativ enkätstudie som är sammansatt av två validerade enkäter, Scale of Effective Communication in Team Sports – SECTS-2 och Group Environment Qusetionnaire – GEQ. LÄS MER

 2. 22. Kris i svensk damishockey? : En inblick i svensk och dansk damishockeys utveckling kring 2020.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Josefine Jakobsen; [2020]
  Nyckelord :tränarlänkishockey;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka och försöka förklara svensk damishockeys tillbakagångsamt att få en inblick i hur dansk damishockey har tagit sig förbi Sverige i VM-sammanhang. Frågeställningar: - Vilka seriesystem finns i Sverige respektive Danmark? Fördelar och nackdelar? - Hur bedrivs fysträningen i respektive land? - Hur ser ledarskapet ut i Sverige och Danmark? - Hur bör ishockeyn utvecklas i Sverige vad gäller utländska spelare,utvecklingslandslag och ekonomi? Metod Undersökningen har en kvalitativ ansats, där semi-strukturerade intervjuer har utförts för attsamla in data. LÄS MER

 3. 23. The Player as a Conductor : Utilizing an Expressive Performance System to Create an Interactive Video Game Soundtrack

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Magnus Lundh Haaland; [2020]
  Nyckelord :interactive music; adaptive music; expressive performance systems; CSEMP; video game music;

  Sammanfattning : Music is commonly applied in art and entertainment to enhance the emotional experience. In video-games and other non-linear mediums this task must be achieved dynamically at run-time, as the timeline of events is unknown in advance. LÄS MER

 4. 24. Exploring Opportunities for Novel Electricity Trading Strategies within a Virtual Power Plant in the European Power Market : New Possibilities in Power Trading Due to the Increased Share of Variable Renewable Energy

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Lillie Ogden; [2020]
  Nyckelord :Electricity markets; power trading; variable renewable energy VRE ; trading strategies; virtual power plants VPP ; Elmarknader; krafthandel; variabel förnybar energi VRE ; handelsstrategier; virtuella kraftverk VPP ;

  Sammanfattning : This report explores the impacts of variable renewable energy (VRE) on power trading in the European wholesale electricity market. The intricate operation of a typical power exchange in Europe is accompanied by an equally complex balancing system. LÄS MER

 5. 25. Quantification of a Swedish Digitalization Company´s GHG Emission : A Single Case Study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Joakim Rydén; Fabian Sandegård; [2020]
  Nyckelord :Continuous GHG tracking; GHG Protocol; Digitalization; Avoided Emissions; Scope 3; Climate Controlling; GHG Accounting; Kontinuerlig GHG uppföljning; GHG Protocol; Digitalisering; Avoided Emissions; Scope 3; Climate Controlling; GHG Redovisning;

  Sammanfattning : Research shows that the warming of the climate over the last century is extremely likely due to human activities. Furthermore, there is a need for an understanding how business activities counteract or contribute to climate change. In particular, the digitalization industry is often introduced as an important player in climate challenge. LÄS MER