Sökning: "en spelare"

Visar resultat 6 - 10 av 843 uppsatser innehållade orden en spelare.

 1. 6. Idrottspsykologi i tränarutbildningen inom innebandy : En kartläggning över hur innebandytränare för barn och ungdomar använder Self-Determination Theory i praktiken

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Hanna Eriksson; Casper Hällström; [2021]
  Nyckelord :Self-Determination Theory SDT ; autonomi; kompetens; tillhörighet relatering; Svenska Innebandyförbundet; grön-; blå- och röd nivå; tränarlänkinnebandy;

  Sammanfattning : Syfte & frågeställningar Syftet med studien var att undersöka hur barn- och ungdomstränare på grön-, blå- och röd nivå tolkar och tillämpar Svenska Innebandyförbundets idrottspsykologiska utbildningsmaterial, med utgångspunkt ur Self-Determination Theory (SDT). För att besvara syftet har följande frågeställningar undersökts: 1) Tillämpas de idrottspsykologiska begreppen autonomi, kompetens och tillhörighet av innebandytränare i praktiken för barn och ungdomar? 2) Tolkas de idrottspsykologiska begreppen inom SDT (autonomi, kompetens och tillhörighet) av innebandytränare på samma sätt i olika kontexter? 3) Skiljer sig användandet av de idrottspsykologiska begreppen inom Self-Determination Theory åt beroende på vilken åldersgrupp innebandytränaren tränar?  Metod För att undersöka studiens syfte och frågeställningar har en kvantitativ metod tillämpats. LÄS MER

 2. 7. Fysioterapeutens upplevelser av skadeförebyggande träning inom svenska damfotbollslag på elitnivå

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Amanda Hallberg; Mikaela Kristoffersson; [2021]
  Nyckelord :Injury; prevention; female; football; physiotherapist; experiences; Skadeförebyggande; damfotboll; fysioterapeut; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fotboll bidrar till en stor andel idrottsskador och damfotbollsspelare löper generellt högre risk att drabbas av vissa skador samt har ett annat skademönster än manliga spelare. Existerande skadeförebyggande program har visat minskad förekomst av skador. LÄS MER

 3. 8. Kartläggning samt beskrivning av självskattad styrketräningsdosering under tävlingssäsong : Hos manliga spelare inom amerikansk fotboll i Sveriges högsta och tredje liga

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Victor Källmyr; [2021]
  Nyckelord :Strength training; training dosage; American football; survey; descriptive; Styrketräning; träningsdosering; amerikansk fotboll; frågeformulär; deskriptiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amerikansk fotboll är en sport under tillväxt internationellt. I Sverige finns tre herrligor i dagsläget. Styrketräning är, nästintill, nödvändigt för spelare inom amerikansk fotboll för att optimera prestation samt reducera risk för akuta- samt överbelastningsskador. LÄS MER

 4. 9. Förekomsten av stretching och aktuell skadeprevalens i en handbollsklubb i Norrbottens län : En enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Stina von Heijne; Moa Johansson; [2021]
  Nyckelord :Handboll; Idrottsskador; Skadeprevalens; Stretching.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Handbollen tillhör idag en av de största lagidrotterna världsligt och spelas i så många som 150 länder totalt. Sporten är kraftigt skadedrabbad och skadeprevalensen hög. Stretching är ett brett begrepp vilket syftar till att öka muskulär flexibilitet och minska muskulär styvhet. LÄS MER

 5. 10. Subventure - Ett samarbetsspel med en gemensam spelplan sträckt över fyra intilliggande surfplattor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :LINNEA ELMAN; JOHN GIDSKEHAUG; ALICE GUNNARSSON; ERIK LUNDIN; MAGNUS WAMBY; [2020-10-29]
  Nyckelord :iPad; Four-in-One; interaktionsdesign; spelutveckling; samarbete; samarbetsspel; mobilbubbla;

  Sammanfattning : I takt med den ökande digitaliseringen i Sverige ökar antalet digitala läromedel i skolmiljön. Dettaleder till att barn växer upp med nya tekniska hjälpmedel i skolan och på fritiden. Tekniska hjälpmedelhar således blivit den nya generationens leksaker. LÄS MER