Sökning: "en studie av bloggar"

Visar resultat 1 - 5 av 316 uppsatser innehållade orden en studie av bloggar.

 1. 1. När amningen inte blir en framgång : En kvalitativ studie kring kvinnors amningserfarenheter

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa

  Författare :Therese Johansson; Maja Ryd; [2023]
  Nyckelord :Amning Kvinnor Amningssvårigheter Kvalitativ forskning Blogg;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Enligt Världshälsoorganisationens amningsrekommendationer bör kvinnor exklusivt amma sitt barn upp till sex månaders ålder. Amning har hälsofrämjande effekter på både kvinnor och barn. Under amningsperioden kan kvinnor erfara utmaningar som kan försvåra amningen. LÄS MER

 2. 2. Framställningar av föräldraskap och samhällsstöd : En netnografisk studie om att vara förälder till ett barn med neuropsykologisk funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Linda Lifbom; [2022]
  Nyckelord :NPF; stigma; parents; community support; parental situation; NPF; stigmatisering; föräldrar; samhällsstöd; föräldrasituation;

  Sammanfattning : I samhället finns olika instanser som ska bistå individer med hjälp och stöd när behov uppstår. Föräldrar är de som har det yttersta ansvaret för att stötta och hjälpa sina barn, men personer som har en neuropsykologisk funktionsnedsättning (NPF) är ofta i större behov av stöd och hjälp i sin vardag. LÄS MER

 3. 3. I ångestens famn – Att leva med ångest som ung vuxen : En kvalitativ studie utifrån bloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Theo Ejerblom; Stina Kittelfors; [2022]
  Nyckelord :Anxiety; control; experiences; mental illness; struggle; Kamp; kontroll; psykisk ohälsa; upplevelser; ångest;

  Sammanfattning :  Bakgrund: Ångest är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige och står för ca 40% av alla sjukskrivningar. Sjukdomens orsak beror på flera faktorer och drabbar främst kvinnor. Nästan var tredje person som lider av ångest behöver psykiatrisk vård efter 10 år. LÄS MER

 4. 4. Att leva med bulimia nervosa : En kvalitativ studie baserat på bloggar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Rönn; Agnes Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Blogg; Bulimia Nervosa; Kvalitativ Metod; Upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bulimia nervosa är ett folkhälsoproblem som ofta är svårt att upptäcka då symtomen inte alltid är synliga. Bulimia nervosa kännetecknas av att personen hetsäter ungefär 1000–2000 kalorier och sedan kräks eller tar laxerande medel för att bli av med kalorierna. Detta kan grunda sig i negativa händelser i personens liv. LÄS MER

 5. 5. "Och jag tittade på hans ansikte. Det var total kärlek. (...) Du får bli ensambarn, det var det första jag sa till honom" : en kvalitativ studie om förlossningsberättelser på bloggar

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elin Romberg; Stina Krautmeijer; [2022]
  Nyckelord :Bloggar; Förlossningsberättelse; Upplevelse; Förberedelse;

  Sammanfattning : Det finns ett behov hos gravida kvinnor att förbereda sig inför sin kommande förlossning. Barnmorskemottagningar strävar, genom basprogrammet och föräldrautbildningar, efter att utbilda och förbereda de blivande föräldrarna. Enligt tidigare forskning känner ofta kvinnor att de önskar få mer information. LÄS MER