Sökning: "en studie om trender inom inköp"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden en studie om trender inom inköp.

 1. 1. Strategiskt eller inte? : En kvalitativ studie om förekomsten av strategiskt inköp i svenska fast fashion-företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Felicia Edin; Amanda Jansson; Lina Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :Purchasing; Supply Chain Management; Strategic Purchasing; Fashion Industry; Fast Fashion; Purchasing Strategic Alignment; Purchasing Strategy; Inköp; Strategiskt inköp; Inköpsstrategi; Modebranschen; Fast fashion; Strategiskt samspel;

  Sammanfattning : Modeindustrin karaktäriseras idag av fluktuerande efterfrågan och snabbt växlande trender, vilket gör att modeföretagens effektivitet ständigt sätts på sin spets för att möta marknadens förändringar. Förmågan att ta snabba beslut och anpassa sig till marknaden är idag avgörande för att vara konkurrenskraftig. LÄS MER

 2. 2. Olika branscher, samma reformer? : En studie om trender inom inköp

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jessica Eiderbäck; Stina Hedlund; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Røvik claim that both public and private sector, large and small firms, are working with the same administrative standards, recipes, as these are currently considered to be ”right”. He argues that this is partly due to the globalization of the information society, which is making it possible for recipes to spread rapidly. LÄS MER

 3. 3. En svensk syntetsnobb i relation till en norsk ulv i fårakläder : en komparativ studie om friluftslivsprodukters utveckling i Sverige och Norge under senaste 20 åren

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Niklas Poijes; [2011]
  Nyckelord :friluftsliv;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att jämföra och belysa hur friluftslivsföretag har utvecklats och hur utveckling och användande av friluftslivsprodukter skett i Sverige och Norge under senaste 20 åren samt hur utvecklingen kan tänkas se ut i framtiden.                      - Hur har den ekonomiska utvecklingen sett ut för företagen?- Hur har utvecklingen sett ut för kvinnor?- Påverkar moderna äventyrare utvecklingen?- Sker utvecklingen mot design mer än funktion?- Påverkar en eventuellt rådande sportifiering utvecklingen?- Hur påverkar reklam och metaprodukten utvecklingen?- Finns skillnader mellan Sverige och Norge rörande detta?Metod: Genomgång av litteratur och produktinformation från företagen Haglöfs, Bergans och Aclima kompletterat med kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner inom respektive företag och fyra andra personer  med nära koppling till friluftsliv. LÄS MER