Sökning: "en undersökning slang"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden en undersökning slang.

 1. 1. Utveckling av betong för 3D-skrivare

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Mattias Liljare; Theodore Silveira Övrebö; [2019]
  Nyckelord :concrete; 3D-printer; 3D-print; 3D-printers; additive manufacturing; fly ash; tixotropy; rheological properties; betong; 3D-skrivare; 3D-skrivning; additiv tillverkning; flygaska; tixotropi; reologiska egenskaper;

  Sammanfattning : 3D-printing, också känt som additiv tillverkning, är en tillverkningsmetod som har revolutionerat många branscher och har växt stort både inom industrin och för privat användning. Tekniken använder sig utav en lager-på-lager metod för att tillverka olika objekt. LÄS MER

 2. 2. Helt seriöst : En undersökning av avsteg från en normenlig språkhantering inom populärmusiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Cathrin Skogh; Blubb Svensson; [2018]
  Nyckelord :Grammatik; språkvetenskap; populärmusik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Uppsatsen undersöker vilka typer av avsteg från en normenlig språkhantering som finns i några utvalda svenska populära låtar, detta för att man inte tänker eller är uppmärksam på vad det är låttexten egentligen säger eller hur grammatiskt korrekt den är. Det är snarare så att man enbart hänger med i rytmen och därmed anser att texten tillsammans med musiken är fängslande vilket gör att låten i sin helhet är medryckande. LÄS MER

 3. 3. Comparison between BD Nexiva™ and BD Venflon™ pro safety and its uptake of radiopharmaceuticals

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Antora Khan; [2017]
  Nyckelord :Activity uptake; BD Nexiva™; BD Venflon™; Nuclear medicine; Peripheral venous catheter; Radiopharmaceuticals;

  Sammanfattning : Bakgrund: Strålningen från radioaktiva ämnen utnyttjas för både diagnostik och terapi av olika typer av sjukdomar. För att kunna genomföra en nuklearmedicinsk undersökning krävs ett radiofarmaka och nästan all administrering sker genom en perifer venkateter (PVK). En del PVK är utrustade med slang och dessa skall helst undvikas. LÄS MER

 4. 4. Brorsa eller pral? Om ord från romani i Stockholmsslangen : En undersökning av slangord med romskt ursprung i svensk skönlitteratur under perioden 1870-1960

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Åsa Gillsund; [2016]
  Nyckelord :romani; slang;

  Sammanfattning : I en korpusundersökning undersöks frekvensen av slangord med romskt ursprung i svenskan. Jag har valt att undersöka svenska slangord med romskt ursprung för att se hur många de kan vara i förhållande till andra slangord, och valt att göra detta i en korpusunder-sökning med hjälp av sökord. LÄS MER

 5. 5. Suburban Swedish maturing : Examining variation and perceptions among adult speakers of Swedish contemporary urban vernacular

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för allmän språkvetenskap

  Författare :Nathan Young; [2014]
  Nyckelord :Rinkeby Swedish; slang; Suburban Swedish; contemporary urban vernacular; normalized pairwise variability index; nPVI; prosodic rhythm; linguistic artifacts; sociophonetic variation; meta-pragmatic stereotypes; prestige forms; rinkebysvenska; förortsslang; förortssvenska;

  Sammanfattning : Up to now, adolescent speakers have been the primary focus when researching contemporary variation in the language of Sweden’s urban areas. This study contributes to the growing body of research on the topic by examining and reporting on adult speakers of what is here referred to as förortssvenska (English: Suburban Swedish). LÄS MER