Sökning: "enabling and limiting factors"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden enabling and limiting factors.

 1. 1. "Varför lyssnar ni inte på mig?" : En kvalitativ studie om hur barn som exponeras för våld mellan föräldrar görs delaktiga i socialsekreterares utredningsprocesser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Deborah Egbudiwe; Elma Thunberg; [2022]
  Nyckelord :Barns delaktighet; barn som exponerats för våld; barnkonventionen; Lundy-modellen; Shiers delaktighetsmodell; socialt arbete; socialtjänsten; artikel 12;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how children who have been exposed to violence between their parents are involved in the social workers investigation process. For this study the empirical material has been collected through six qualitative and semi-structured interviews with social workers who are working with child protection cases. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation mellan myndigheter och småskaliga vattenkraftägare : Hur ser kommunikationen ut gällande processen att ompröva vattenkraften enligt moderna miljövillkor?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap; Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Emmaliz Larsson; Lisa Lundblad; [2021]
  Nyckelord :asymmetrisk kommunikation; symmetrisk kommunikation; miljömodernisering; kunskap; konflikt;

  Sammanfattning : The majority of water bodies in Sweden have a lower than desirable environmental status. Sweden has many hydropower plants that operate on old, or completely without, a permit. LÄS MER

 3. 3. Brottsförebyggande arbete : En kvalitativ studie om socialsekreterares förebyggande arbete med unga i kriminalitet och deras vårdnadshavare 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Johanna Lindquist; Evelina Björkbring Mattisson; [2021]
  Nyckelord :Juvenile delinquency; social services; social worker; crime prevention work; motivational work; Ungdomskriminalitet; socialtjänsten; socialsekreterare; brottsförebyggande arbete; motivationsarbete;

  Sammanfattning : Recently there has been an increase of reports of concern to the Swedish social services regarding juvenile delinquency. Early interventions for these juveniles can contribute to a reduced risk of more serious problems in the future. LÄS MER

 4. 4. OH, HOW PRETTY YOU WOMEN ARE TALKING ABOUT SECURITY A qualitative perspective on how female internal mediators in Colombia view gender as affecting their influence in peace negotiation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Moa Haeggblom; [2020-03-03]
  Nyckelord :Colombia; gender; internal mediator; interviews; peace negotiation;

  Sammanfattning : Peace diplomacy has been a male dominated area for centuries. The internal mediator, an actor taking part within peace negotiations, plays an essential role in increasing the likelihood of negotiated agreements. LÄS MER

 5. 5. Integration av cirkulära möbelflöden i produktutvecklingsprocessen

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :LINN THUREBORN; SANDY MADJID; [2020]
  Nyckelord :Circular economy; Circular furniture flow; Product development; Design principles; Circular Concepts; cirkulär ekonomi; cirkulära möbelflöden; produktutveckling; designprinciper; cirkulära koncept;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har Cirkulär Ekonomi (CE) fått genomslag på marknaden och i samhället. Tidigare har linjära modeller varit framgångsrika inom olika industrier. En linjär modell har lett till att mycket av det material som används dagligen håller på att ta slut. LÄS MER