Sökning: "enabling factors"

Visar resultat 1 - 5 av 238 uppsatser innehållade orden enabling factors.

 1. 1. Sjuksköterskans möjlighet att ge god palliativ omvårdnad inom slutenvården. En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sanna Hillring; Emma Ljudén; [2019]
  Nyckelord :Inpatient care; nursing; palliative care; transitions; Omvårdnad; palliativ omvårdnad; slutenvård; övergångar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagens sjukvård är oftast inriktad på att bota och därför kan palliativ omvårdnad vara utmanande för sjuksköterskan som är ovan att arbeta nära döden. Sjuksköterskan har ett ansvar för att en god omvårdnad ska uppnås, även i palliativa situationer. LÄS MER

 2. 2. Möjligheter och hinder för barns inflytande i förskolan : En studie om förskollärares perspektiv kring barns inflytande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Louise Myrsten; [2019]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; barns inflytande.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to provide knowledge about preschool teachers´ perspective on children´s influence in preschool. The method for the study was qualitative interviews with six active preschool teachers. The result showed that there are opportunities and obstacles to children´s influence. LÄS MER

 3. 3. Resistance under repression. The political mobilisation of female migrant domestic workers in Lebanon

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Eva-Maria Hochreuther; [2019]
  Nyckelord :Migrant domestic workers; Domestic work; Lebanon; Political mobilisation; Labour protest; Free spaces;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to understand how the political mobilisation of migrant domestic workers (MDWs) employed in Lebanon started and continued. It also tries to comprehend how some of them could found a politically active collective of MDWs, the Alliance of Domestic Workers in Lebanon (Alliance), by analysing what factors enabled and restrained the open political activism of MDWs from their first steps as activists until now. LÄS MER

 4. 4. Translating Creative Ideas into Profitable Realities - A Multiple Case Study of how Swedish MNCs Foster the Antecedents of Intrapreneurship

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Viktoria Sandström; Elisabeth Håkansson; [2018-08-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 5. 5. Enabling One-Way Leases of Temperature Controlled Containers: A Heuristic Model

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :SEBASTIAN FORSBERG; ANTON SVENSSON; [2018]
  Nyckelord :Container leasing; Pharmaceutical; One-Way Leasing; Rentals; Capacity Control; Revenue Management; Yield Management; Fleet Management; Containeruthyrning; Läkemedel; Envägsuthyrning; Uthyrning; Intäktsoptimering; Förvaltning; Styrning; Utrustning;

  Sammanfattning : There is an asymmetry in demand for transportation means of goods and commodities globally. One industry in which this trend is especially prominent is the pharmaceutical industry, where the European Union is by far the largest net exporter of pharmaceutical products globally, followed by Switzerland. LÄS MER