Sökning: "enabling factors"

Visar resultat 1 - 5 av 229 uppsatser innehållade orden enabling factors.

 1. 1. Translating Creative Ideas into Profitable Realities - A Multiple Case Study of how Swedish MNCs Foster the Antecedents of Intrapreneurship

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Viktoria Sandström; Elisabeth Håkansson; [2018-08-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. Enabling One-Way Leases of Temperature Controlled Containers: A Heuristic Model

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :SEBASTIAN FORSBERG; ANTON SVENSSON; [2018]
  Nyckelord :Container leasing; Pharmaceutical; One-Way Leasing; Rentals; Capacity Control; Revenue Management; Yield Management; Fleet Management; Containeruthyrning; Läkemedel; Envägsuthyrning; Uthyrning; Intäktsoptimering; Förvaltning; Styrning; Utrustning;

  Sammanfattning : There is an asymmetry in demand for transportation means of goods and commodities globally. One industry in which this trend is especially prominent is the pharmaceutical industry, where the European Union is by far the largest net exporter of pharmaceutical products globally, followed by Switzerland. LÄS MER

 3. 3. Hyperloop in Sweden : Evaluating Hyperloops Viability in the Swedish Context

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Fredrik Magnusson; Fredrik Widegren; [2018]
  Nyckelord :Hyperloop; Hyperloop in Sweden; Transportation; Infrastructure; Transport Market Dynamics; The Swedish Transport Market; New Mode of Transportation; Emerging Technologies; Disruptive Innovation; Diffusion of Innovation; Characteristics of Diffusion; Technical Transition; Socio-technical Transition; Transformational Pressure; Window of Opportunity; Multi-Level Perspective MLP ; Technology Readiness Level TRL ; Hyperloop; Hyperloop i Sverige; Transport; Infrastruktur; Transportmarknadens Dynamik; Den Svenska Transportmarknaden; Nya Transportsätt; Framväxande Teknik; Disruptiv Innovation; Diffusion av Innovation; Egenskaper för Spridning av Innovation; Teknisk övergångsteori; Socio-teknisk övergångsteori; Transformationstryck; Möjlighetsfönster; Perspektiv i Multipla Nivåer MLP ; Teknisk Mogenhetsnivå TRL ;

  Sammanfattning : Transportations role in society is increasingly important and today it has a prominent role in business, citizens lives as well as in the world economy. The increasing globalization and urbanization puts significant pressure on the existing transport system, with increasing demand for high-speed travel. LÄS MER

 4. 4. Larvterapi : ett bättre alternativ än konventionella metoder?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Isak Svensson; [2018]
  Nyckelord :sårläkning; ulkus; kroniska sår; lucilia sericata;

  Sammanfattning : Sårläkningens grundprinciper finns dokumenterat sedan flera tusen år tillbaka. Många metoder som användes då är idag föråldrade men det finns substanser som moderniserats och förfinats, som t.ex. honung. LÄS MER

 5. 5. Mirror, Mirror on the Wall: The Intergroup Bias and Access to Venture Financing

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Ida Andersson; Alexander Winter; [2018]
  Nyckelord :Behavioural finance; Venture capital; Investment biases; Social identity theory; Social norms theory;

  Sammanfattning : Access to financing is a critical step in enabling economic growth. Ensuring that capital is allocated between ventures in an optimal way is of great importance to society. Investors look at several factors when determining whether to pursue a business opportunity, amongst them the business proposition, industry landscape and team experience. LÄS MER