Sökning: "enabling factors"

Visar resultat 11 - 15 av 238 uppsatser innehållade orden enabling factors.

 1. 11. Dwindling Democracy : A study of democratic backsliding in the European Union’s Eastern bloc

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Caroline Heidenberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Proposed democratic backsliding in some Eastern members of the European Union, has recently been raised as a new challenge for the EU. Because of this, this thesis aims to shine light on the extent of democratic backsliding in the EU’s Eastern bloc and the factors that enable it. LÄS MER

 2. 12. Bättre delaktighet inom psykiatrisk tvångsvård : -Viktiga aspekter ur sjuksköterskornas perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Salam Gharbie; Gaida Lundberg; [2018]
  Nyckelord :participation; preunderstanding; psychiatric care; nurses; compulsory care; care suffering; wellbeing; Delaktighet; förförståelse; psykiatrisk vård; sjuksköterskor; tvångsvård; vårdlidande; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delaktighet som är lagstyrd innebär att patienter får information om sin vård och har möjligheter att vara med i planeringen där vården utformas efter deras egna behov och önskemål. Dessa förutsättningar gäller även patienter som vårdas under tvång. LÄS MER

 3. 13. Faktorer som möjliggör och hindrar engagemang i vardagsaktiviteter hos personer med utmattningssyndrom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Mats Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this literature study was to identify factors that enable or prevent people with fatigue syndrome to engage in everyday activities. To answer the study's purpose, nine blogs written by people with fatigue syndrome were reviewed. LÄS MER

 4. 14. Tidig kommunikation av beställarens krav och brukarens behov i byggprojekt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Lisa Åhlin; Emmy Göransson; [2018]
  Nyckelord :krav; programskedet; brukarinvolvering; kommunikation och återkoppling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Abstract Title: Early communication of the client's requirements and the end-user's needs in construction projects. Authors: Emmy Göransson & Lisa Åhlin, Lunds Technical University, Campus Helsingborg Supervisors: Henrik Garney & Mathilda Persson, SWECO Management in Malmö. LÄS MER

 5. 15. Applying Revenue Management to the Last Mile Delivery Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Peter Finnman; [2018]
  Nyckelord :Revenue Management; Last Mile Delivery; Machine Learning; Supervised Learning; Gaussian Process; Willingness-to-pay; Decision Tree; Dynamic Pricing; Operations Research; Revenue Management Information Flow; Intäktsoptimering; Sista Milen-leverans; Informationsflöden inom Intäktshantering; Maskininlärning; Övervakat Lärande; Gaussiska Processer; Betalningsvilja; Beslutsträd; Dynamisk Prissättning; Verksamhetsforskning;

  Sammanfattning : The understanding of what motivates a customer to pay more for a product or service has al-ways been a fundamental question in business. To the end of answering this question, revenue management is a business practice that revolves around using analytics to predict consumer behavior and willingness-to-pay. LÄS MER