Sökning: "enabling factors"

Visar resultat 21 - 25 av 229 uppsatser innehållade orden enabling factors.

 1. 21. Säsongsanställda i tjänsteföretag: : En kvalitativ studie i hur företag överför servicekultur till säsongsanställda.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Jessica Währn; [2018]
  Nyckelord :seasonal employment; internal marketing; service management; service culture; säsongsanställda; intern marknadsföring; service management; servicekultur;

  Sammanfattning : Titel: Säsongsanställda i tjänsteföretag: En kvalitativ studie i hur man överför servicekultur till säsongsanställda. Kurs: Företagsekonomi III - detaljhandel och service management, examensarbete (kandidat) – 15hp - VT18 Syfte och forskningsfrågor: Vad har säsongsanställd servicepersonal för betydelse för ett företag i paketresebranschen och hur kan den interna servicekulturen överföras till de säsongsanställda? Följande delsyften har analyserats och klargjorts: 1. LÄS MER

 2. 22. Improving heterogenous team collaboration in disaster risk management: lessons from innovation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Peter Norris; [2018]
  Nyckelord :Disaster Risk Management; heterogeneous; team; collaboration; innovation; technology; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Heterogeneous team collaboration is a fundamental component of Disaster Risk Management (DRM). However, DRM teams face complex-dynamic situations characterised by high disruptions, distributed locations and other factors, which create persistent problems for team collaboration. LÄS MER

 3. 23. Enabling systems change through the development of cross-sector collaboration - case study of Forward Malmö

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Veton Kryeziu; Emmi Sarttila; [2018]
  Nyckelord :Systems change; Cross-sector collaboration; Sustainability; Leadership; Structure; Formalization;

  Sammanfattning : In this research, the development of cross-sector collaboration that can enable working together towards systems change was explored. In the recent years, the number of cross-sector collaborations has grown exponentially. LÄS MER

 4. 24. Innovating with sensors : A micro-level perspective investigating how IoT solutions affect work practices

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Jesper Svensson; Niclas Carlén; August Forsman; [2018]
  Nyckelord :Internet of Things; Sensors; Process innovation;

  Sammanfattning : The Internet of Things is increasingly becoming an essential factor for organisational success. This study focuses on a micro level perspective how sensor-based IoT systems address process information requirements in organisations. LÄS MER

 5. 25. Human error management 4.0 : Augmented Reality Systems as a tool in the quality journey

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :DANIAL ETEMADY QESHMY; JACOB MAKDISI; [2018]
  Nyckelord :human error management; artificial intelligence; human performance; vehicle assembly; augmented reality; smart factory; industry 4.0; human machine interaction; mental workload.; human error management; artificiell intelligens; human performance; fordons montering; augmented reality; smart factory; industry 4.0; människa-maskin interaktion; mental belastning;

  Sammanfattning : The manufacturing industry is shifting, entering a new era with smart and connected devices. The fourth industrial revolution (Industry 4.0) is promising increased growth and productivity by the Smart Factory and within the enabling technologies is Augmented Reality (AR). LÄS MER