Sökning: "enabling factors"

Visar resultat 6 - 10 av 141 uppsatser innehållade orden enabling factors.

 1. 6. Bättre delaktighet inom psykiatrisk tvångsvård : -Viktiga aspekter ur sjuksköterskornas perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Salam Gharbie; Gaida Lundberg; [2018]
  Nyckelord :participation; preunderstanding; psychiatric care; nurses; compulsory care; care suffering; wellbeing; Delaktighet; förförståelse; psykiatrisk vård; sjuksköterskor; tvångsvård; vårdlidande; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delaktighet som är lagstyrd innebär att patienter får information om sin vård och har möjligheter att vara med i planeringen där vården utformas efter deras egna behov och önskemål. Dessa förutsättningar gäller även patienter som vårdas under tvång. LÄS MER

 2. 7. Faktorer som möjliggör och hindrar engagemang i vardagsaktiviteter hos personer med utmattningssyndrom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Mats Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this literature study was to identify factors that enable or prevent people with fatigue syndrome to engage in everyday activities. To answer the study's purpose, nine blogs written by people with fatigue syndrome were reviewed. LÄS MER

 3. 8. Tidig kommunikation av beställarens krav och brukarens behov i byggprojekt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Lisa Åhlin; Emmy Göransson; [2018]
  Nyckelord :krav; programskedet; brukarinvolvering; kommunikation och återkoppling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Abstract Title: Early communication of the client's requirements and the end-user's needs in construction projects. Authors: Emmy Göransson & Lisa Åhlin, Lunds Technical University, Campus Helsingborg Supervisors: Henrik Garney & Mathilda Persson, SWECO Management in Malmö. LÄS MER

 4. 9. Harnessing the power of the Internet of Things : A Performance-impact model for Companies´adoption of the Internet of Things.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Guanglei Huang; Joacim Ahlin Christensen; [2018]
  Nyckelord :Internet of things; Innovation diffusion; Innovation adoption; IIoT; IoT-provider; Technologyto-Performance Chain;

  Sammanfattning : Every day, more and more devices are getting connected to the Internet and becoming what we know as the Internet of Things (IoT). In both commercial and industrial context, IoT plays a significant role in enabling automatisation and connectivity. LÄS MER

 5. 10. Information visualization of microservice architecture relations and system monitoring : A case study on the microservices of a digital rights management company - an observability perspective

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marcus Frisell; [2018]
  Nyckelord :Information visualization; microservices; microservice architecture; relations; system monitoring; observability; decision support; root cause; incident;

  Sammanfattning : 90% of the data that exists today has been created over the last two years only. Part of the data space is created and collected by machines, sending logs of internal measurements to be analyzed and used to evaluate service incidents. LÄS MER