Sökning: "encoding decoding sociala medier"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden encoding decoding sociala medier.

 1. 1. Sharenting, ett etiskt dilemma : En studie av familjer på YouTube

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Jessica Sjöholm; Jenny Lidenalv; [2021]
  Nyckelord :Sharenting; sociala medier; YouTube; mediekultur; parents och sharing;

  Sammanfattning :  A picture tells more than a thousand words. When our parents grew up they had a camera with a film roll that they elicited to put in a frame on our walls with a purpose to show to friends and families that visited our home. Kids of today are on social media in front of hundreds of spectators before they are even born. LÄS MER

 2. 2. "Vi vill återigen be våra kunder om ursäkt" : En analys om hur praxis inom kriskommunikation implementeras i en verklig kris.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Hanna Skogli Andersson; [2020]
  Nyckelord :Kriskommunikation; sociala medier; Situational Crisis Communication Theory; Reputation Repair; Encoding Decoding; Facebook;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this essay was to examine whether parts of established theories regarding crisis communication on social media can be found in real crisis communication during a real crisis. The crisis examined was a crisis that the warehouse Åhlens went through in 2017, where they received criticism for putting items that were injured in regards to a terrorist attack on sale just days after the attack. LÄS MER

 3. 3. #ÄRGRÄNSENNÅDD? En kvalitativ studie om smygreklam i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Madeleine Berggren; Sara Petrovic; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Examensarbete: 15 hp Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap Nivå: Grundnivå Termin/år: VT17 Handledare: Marie Grusell Kursansvarig: Malin Sveningsson Sidantal: 42 sidor Antal ord: 16 681 ord Nyckelord: Sociala medier, reklam, smygreklam, marknadsföringslagen. Syfte: Studien syftar till att få en djupare förståelse för mottagarnas syn och uppfattning kring smygreklamen som finns i sociala medier. LÄS MER

 4. 4. Att bemästra 140 tecken : En studie om Donald Trumps användning av Twitter

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Andreas Synnestvedt Jensen; [2017]
  Nyckelord :Donald Trump; Twitter; Politics; Social media.; Donald Trump; Twitter; Politik; Sociala medier.;

  Sammanfattning : This bachelor thesis quantitatively researches every tweet Donald Trump has written in february 2017 from his personal Twitter account @realDonaldTrump. This particular period was chosen because it was the first full month that Trump was president of the United States of America. LÄS MER

 5. 5. Max – den gröna trenden : En receptionsanalys av konsumenters uppfattning av Max hållbarhetskampanj Greenfamiljen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sara Gustavsson; Dominick Nilsson; [2017]
  Nyckelord :CSR; Max; sociala medier; hållbarhetsarbete;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att undersöka på vilket sätt 20–25-åringar respektive 40–50-åringar uppfattar Max hållbarhetskampanj Greenfamiljen. Vidare undersöker studien hur respektive åldersgrupp resonerar kring Max hållbarhetskampanj på Facebook och Instagram. LÄS MER