Sökning: "encouraging interactions"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden encouraging interactions.

 1. 1. Sharing Knowledge is Sharing Power : A case study on inter-organizational knowledge transfer within a destination

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap (MTS)

  Författare :Pahlow Mariele; Cajsa Svensson; [2023]
  Nyckelord :Knowledge management KM ; Inter-organizational knowledge transfer; Destination management organization DMO ; Small and medium-sized enterprises SME s ; Destination development; Tourism stakeholders; Sustainable competitive advantage; Kalmar;

  Sammanfattning : The key to an organization's long-term success is a sustainable competitive advantage. In a global market characterized by fierce competition, organizations differentiate themselves no longer through their competitive position or technological or human resources but through knowledge. LÄS MER

 2. 2. Studenthuset \ Garnisonen – A Student Housing Project

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Alexander Sanning; Sofia Sanning; [2023]
  Nyckelord :Garnisonen; Stockholm; student housing; large-scale housing project;

  Sammanfattning : Envisioning an inner-city student housing project, adding life to an office-dominated area, and offering a publicly accessible roof terrace and open landscape park. We are proposing a student housing complex, composed of two 355-metres-long buildings with two and three floor levels, respectively, lifted up on pilotis, with corridor rooms and student apartments accomodating a total of 336 students and thus creating a bustling hub of human interactivity. LÄS MER

 3. 3. Musik som omvårdnadsåtgärd för personer med kognitiv sjukdom : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elin Augustsson; Eira Holewa Hanve; [2023]
  Nyckelord :Health; Music interventions; Neurocognitive disorder; Nursing interventions; Person-centered care; Hälsa; Kognitiv sjukdom; Musikinterventioner; Omvårdnadsåtgärder; Personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund   Kognitiv sjukdom är ett av de ledande globala hälsoproblemen och förekomsten ökar i takt med en åldrande världspopulation. Att leva med en kognitiv sjukdom drabbar individers hälsa på ett multidimensionellt plan med lidande i form av besvärliga symtom, social stigmatisering, en hotad autonomi och nedsatt livskvalitet. LÄS MER

 4. 4. Creating a Context for Listening: The Choreography of Sound

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Casey Moir; [2022-02-22]
  Nyckelord :listening to space; shaping space; mapping space; active listening; encouraging interactions; composing situation and sounds; spatialising performances; designing proximities and trajectories; composing movement and momentum; alternate performance spaces; changing the expectations of room; visualising sound in space; engaging spatial awareness; changing performance conditions; changing listening perspective; omnidirectional composition; experimental music composition; choreographing sound;

  Sammanfattning : My thesis is an investigation into an omnidirectional approach to composition of experimental music. This involves considering the conditions of performance as compositional aspects, in addition to composing sounds. LÄS MER

 5. 5. The Influence of Pigment Additives on the Barrier Properties of Dispersion Coatings

  Master-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Författare :Malin Eriksson; [2022]
  Nyckelord :dispersion coating; paper products; pigment; sustainable development; circular economy; Dispersionsbarriär; pappersprodukter; pigment; hållbar utveckling; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Att minska plastavfall och uppmuntra återvinning har fått hög prioritet i många affärsverksamheter och olika typer av regleringar implementeras för att minska den negativa påverkan av plastanvändningen. Papper och kartong består i huvudsak av cellulosa som har många egenskaper som är essentiella för en hållbar ekonomi (t.ex. LÄS MER