Sökning: "endangered species"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade orden endangered species.

 1. 1. Bumblebee resource dynamics : a review of foraging and nesting in the agricultural landscape

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Anna Douhan Sundahl; [2020]
  Nyckelord :bumblebees; bumblebee population dynamics; bumblebee drivers; flower strips; competition with honeybees; foraging; nesting; hibernation;

  Sammanfattning : 90 % of all plants on earth either benefits or entirely depends on pollination. There are pollinators among families of bees (Apidea), butterflies (Lepidoptera) and birds (Aves). Bees of genus Bombus spp., bumblebees, are especially important and provide pollination service for 80 % of the crops of Europe and many wild plant species. LÄS MER

 2. 2. Bison bonasus : återuppbyggnaden av en nästan utrotad art

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Morgan Daleryd Sjöblom; [2019]
  Nyckelord :visent; europeisk bison; Bison bonasus; genetik; återintroduktion;

  Sammanfattning : Visent eller den europeiska bison är en art som efter första världskriget hade dött ut i det vilda på grund av jakt. Endast 54 djur från arten återstod i fångenskap och det är från dessa anfäder som dagens bestånd av både vilda och visenter i fångenskap härstammar. LÄS MER

 3. 3. Analyzing Factors Influencing Reproductive Success of the Mountain Chicken : Nordens Ark Captive Breeding Program

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Chad Donaldson; [2019]
  Nyckelord :frog; frogs; mountain chicken; mountain chicken frog; leptodactylus; fallax; herpetology; amphibian; amphibians; multiple linear regression; statistical analysis; Nordens Ark; captive breeding; zoo; zoology; conservation; endangered species; grodor; groda; kycklinggroda; Nordens Ark; amfibier; zoologi; herpetologi; analys; hotade arter; bevarande; avel;

  Sammanfattning : Amphibians globally are declining with roughly a third facing extinction due primarily to threats linked to human impacts. One way in which this is being combated is by captive breeding programs. LÄS MER

 4. 4. The Institute for Screen Care and Marinebiological Research

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Isak Hellström; [2019]
  Nyckelord : Screen addiction ; Institution ; Kymlinge ;

  Sammanfattning : The project is an investigation how screen addiction therapy and Marine biological research can be combined, and how they can support each other. This is an institution for both screen addicts and biological researchers on endangered water species of the Baltic Sea. There are no digital screens here. LÄS MER

 5. 5. Vem räddar fjällräven? En miljöetisk studie om existensvärde, betalningsvilja och bevarande av biologisk mångfald

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Malin Blommé; Jasmina Mustafica; [2019]
  Nyckelord :bevarande; Fjällräv Vulpes lagopus ; existensvärde; miljöetik; symbolart; betalningsvilja;

  Sammanfattning : Förlust av den biologiska mångfalden ökar i en allt mer accelererande fart än tidigare och många forskare varnar för att vi befinner oss inför det sjätte massutdöendet av arter. Med en fortsatt global uppvärmning och ett klimat som förändras blir allt fler arter utrotningshotade. LÄS MER