Sökning: "endometriecancer"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet endometriecancer.

 1. 1. Är bioidentiska hormoner att föredra framför konventionella hormoner vid behandling av klimakteriesymtom? : En litteraturstudie med avseende på risken för bröst- och endometriecancer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Caroline Larsson; [2022]
  Nyckelord :Bioidentiska hormoner; bröstcancer; endometriecancer; endometriehyperplasi; menopaus; progesteron; östrogen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är 50-75% av kvinnorna i Sverige som lider av klimakteriebesvär. Vanligt förekommande är vasomotoriska symtom som värmevallningar, svettningar och hjärtklappning, men även urogenital atrofi, osteoporos, urinträngningar och depression. LÄS MER

 2. 2. Lenvatinib – En lovande läkemedelssubstans för behandling av olika typer av cancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Jessica Lindroth; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lenvatinib är en läkemedelssubstans som ingår i läkemedlen Lenvima och Kisplyx. Lenvatinib är ett cytostatikum och tillhör gruppen proteinkinashämmare. Indikationerna som läkemedelssubstansen lenvatinib har är: Differentierad sköldkörtelcancer, hepatocellulär cancer och endometriecancer. LÄS MER

 3. 3. Utbyte av xylen till Tissue Clear som avparaffineringsmedel vid diagnostik av endometrioid carcinom med DNA-ploidi

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Therese Sandberg; Rebecka Fridén; [2020]
  Nyckelord :xylene substitute; endometrial cancer; flow cytometry; aneuploidy; diploidy; xylensubstitut; endometriecancer; flödescytometri; aneuploidi; diploidi;

  Sammanfattning : Flödescytometrisk analys av DNA-ploiditeten används vid diagnostisering av endometriecancer. DNA-ploidi reflekterar cellcykeln och avgör om tumörens cellpopulationen är diploid eller aneuploid, där aneuploiditet förknippas med sämre prognos. LÄS MER

 4. 4. Avparaffinering  med Xylen versus Ttissue- clear för vävnadsmaterial vid flödescytometrisk analys av DNA ploidi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Biomedicinsk plattform; Högskolan i Jönköping/HHJ. Biomedicinsk plattform

  Författare :Malin Genberg; Helen Ahlgren; [2017]
  Nyckelord :Endometrial carcinoma; dewaxing; s-faze fraction; coefficient of variation CV ; DNA-index; Endometriecancer; avparaffinering; s-fas fraktion; variationskoefficient CV ; DNA-index;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Metformins effekt på endometriecancer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Kristin Börjesson; [2016]
  Nyckelord :Metformin; endometriecancer; cancer; mTOR;

  Sammanfattning : Metformin är ett biguanidderivat som främst används vid diabetes mellitus typ 2. Det verkar genom ett flertal mekanismer och ökar bland annat insulinkänsligheten. Forskning har visat att det finns ett samband mellan metformin och överlevnad i cancer. Studier pågår för att undersöka metformins antineoplastiska effekt. LÄS MER