Sökning: "endometriehyperplasi"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet endometriehyperplasi.

 1. 1. Är bioidentiska hormoner att föredra framför konventionella hormoner vid behandling av klimakteriesymtom? : En litteraturstudie med avseende på risken för bröst- och endometriecancer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Caroline Larsson; [2022]
  Nyckelord :Bioidentiska hormoner; bröstcancer; endometriecancer; endometriehyperplasi; menopaus; progesteron; östrogen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är 50-75% av kvinnorna i Sverige som lider av klimakteriebesvär. Vanligt förekommande är vasomotoriska symtom som värmevallningar, svettningar och hjärtklappning, men även urogenital atrofi, osteoporos, urinträngningar och depression. LÄS MER

 2. 2. Livmodermorfologi hos tik i relation till klinisk data

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Mimmi Van Rooijen; [2019]
  Nyckelord :Pyometra; cystisk endometriehyperplasi; Peritonit; C-reaktivt protein; leukocytpartikelkoncentration;

  Sammanfattning : Pyometra och cystisk endometriehyperplasi är två vanligt förekommande patologiska tillstånd i livmodern som främst drabbar medelålders till äldre, okastrerade tikar. Pyometra utvecklas ofta till en systemisk sjukdom som kan leda till allvarliga komplikationer och har i vissa fall dödlig utgång medan CEH främst anses vara en subklinisk sjukdom ej associerad med inflammation. LÄS MER

 3. 3. Pyometra hos hund : skyddande respektive predisponerande faktorer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emelie Hedlund Salenstedt; [2018]
  Nyckelord :pyometra; hund; livmoderinflammation; ålder; riskfaktorer; ras; dräktighet; skendräktighet; hormonbehandling;

  Sammanfattning : Pyometra är en allvarlig och utbredd sjukdom som främst drabbar äldre, intakta tikar. Sjukdomen utvecklas under lutealfasen och karaktäriseras av en inflammation och varansamling i uterus. Den vanligaste åtgärden är kastration. LÄS MER

 4. 4. CEH och pyometra hos tik

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Stina Wallander; [2018]
  Nyckelord :cystisk endometriehyperplasi; CEH; pyometra; tik;

  Sammanfattning : Cystisk endometriehyperplasi (CEH) och pyometra är vanligt förekommande sjukdomar hos äldre tikar. CEH är oftast symptomlös och karaktäriseras av cystiskt dilaterade körtlar i uterus endometrium och ökad mucusproduktion. LÄS MER

 5. 5. Polyuri och polydipsi vid pyometra hos tik : etiologi och patogenes

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emma Hedlund; [2016]
  Nyckelord :Pyometra; livmoderinflammation; hund; tik; njure; etiologi; patogenes; Pyometra; dog; bitch; kidney; etiology; pathogenesis;

  Sammanfattning : Pyometra är en inflammation i livmodern som drabbar medelålders till äldre tikar under diöstrus (en av de 4 faserna i hundens brunstcykel). Det är en av de vanligaste sjukdomarna hos äldre tikar och uppstår efter långvarig progesteronstimulans av endometriet (livmoderslemhinnan). LÄS MER