Sökning: "endometrios"

Visar resultat 1 - 5 av 197 uppsatser innehållade ordet endometrios.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av sjukvårdens bemötande vid endometrios.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Viktoria Carlbaum; Fanny Svensson; [2022-01-18]
  Nyckelord :Attityder; bemötande; endometrios; kunskap; kvinnor; upplevelser; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Endometrios drabbar var tionde kvinna i fertil ålder och kan skapa komplexa symtom samt stor livspåverkan. Därmed har sjuksköterskan en central roll i vårdmötet för att möjliggöra en trygg och god omvårdnad. Litteraturöversiktens syfte var att beskriva hur kvinnor med endometrios upplever sjukvårdens bemötande. LÄS MER

 2. 2. Fysioterapi vid endometrios. En kvantitativ studie om fysioterapeutisk behandling, dess förekomst samt inverkan på kvinnors hälsorelaterade livskvalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sara Andersson; Sofie Sens; [2021-11-18]
  Nyckelord :Endometrios; Fysioterapi; Livskvalitet; Kvantitativ;

  Sammanfattning : Endometrios är en vanligt förekommande kronisk sjukdom som drabbar ca 10% av kvinnor i fertil ålder. Sjukdomen innebär att livsmoderslemhinnevävnadväxer utanför livmodern. Endometrios innebär såväl fysiskt som psykisklidande för många kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av endometrios : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ida Andersson; Sofia Klarén; [2021]
  Nyckelord :Endometriosis; Experience; Gynecological disease; Women s health; Endometrios; Gynekologisk sjukdom; Kvinnors hälsa; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en sjukdom som drabbar 10% av alla kvinnor i världen. Endometrios har komplexa symtom och det finns fortfarande stora kunskapsluckor om sjukdomen. Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser av att ha sjukdomen endometrios. LÄS MER

 4. 4. Dyspareuni - en värklighet : Ett livsvärldsperspektiv på vilken inverkan endiometrosinducerad dyspareuni har på yngre kvinnors upplevelse av identitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Malin Lundmark; [2021]
  Nyckelord :endometrios: dyspareuni: identitet: sexualitet: hermeneutik: livsvärld;

  Sammanfattning : Var tionde kvinna beräknas leva med endometrios, ett tillstånd som medicinskt beskrivs vara en kronisk inflammatorisk gynekologisk sjukdom, vars patofysiologi är okänd. Ett karaktäriserande symtom vid endometrios är djupa samlagssmärtor vid vaginal penetration (dyspareuni). LÄS MER

 5. 5. Endometrios : En osteologisk studie om möjliga patologiska förändringar i skelettet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Lovisa W. Björkegren; [2021]
  Nyckelord :Endometriosis; pelvic pain; osteological analysis; mental illness; women.;

  Sammanfattning : Endometriosis is a common chronic disease that effects approximately 10–15% of the women in today’s society. However, there is a lack of research that examines if endometriosis produces pathological changes in the skeleton. This thesis addresses the association between the osteological discipline and endometriosis. LÄS MER