Sökning: "endometrios"

Visar resultat 1 - 5 av 234 uppsatser innehållade ordet endometrios.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av sjukvårdens bemötande vid endometrios.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Viktoria Carlbaum; Fanny Svensson; [2022-01-18]
  Nyckelord :Attityder; bemötande; endometrios; kunskap; kvinnor; upplevelser; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Endometrios drabbar var tionde kvinna i fertil ålder och kan skapa komplexa symtom samt stor livspåverkan. Därmed har sjuksköterskan en central roll i vårdmötet för att möjliggöra en trygg och god omvårdnad. Litteraturöversiktens syfte var att beskriva hur kvinnor med endometrios upplever sjukvårdens bemötande. LÄS MER

 2. 2. De misstrodda kvinnorna : En intervjustudie om upplevelsen hos kvinnor med endometrios av att lämna anamnes

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Pauline Härnlund; Annica Nybom; [2022]
  Nyckelord :Anamnesis; Emergency visit; Endometriosis; Nurse; Patient; Akutbesök; Anamnes; Endometrios; Patient; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar en av tio kvinnor i fertil ålder. Trots sjukdomens upptäckt redan på 1600 f.Kr. är kunskapen om sjukdomen låg hos såväl allmänhet som hos vårdpersonal. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelse av att leva med endometrios – en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Alva Grundström; Magdalen Stöckel; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Var tionde kvinna i världen drabbas av endometrios. Många lider i det tysta, ovetandes om att personen drabbats av sjukdomen. Sjukdomsbilden för endometrios är mångsidig och komplex, där patogenes inte är fullständigt klarlagd. LÄS MER

 4. 4. När normaliseringen av smärta går för långt - när ska någon lyssna? : En litteraturstudie om kvinnor med endometrios

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna-Lill Karlberg; Linnea Lerman Lindqvist; [2022]
  Nyckelord :Endometriosis; Experience; Personal treatment; Healthcare; Pain; Women’s health; Gender; Endometrios; Upplevelse; Bemötande; Sjukvård; Smärta; Kvinnohälsa; Genus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka en av tio kvinnor har sjukdomen endometrios. Endometrios innebär att livmoderslemhinna börjat växa på andra platser än i livmodern, detta skapar en kronisk inflammation som ofta orsakar buksmärta. Smärta hos kvinnor normaliseras ofta inom vården vilket leder till att diagnos av endometrios tar åratal att fastställa. LÄS MER

 5. 5. Vara kvinna som barn – en kvalitativ intervjustudie om unga kvinnor med endometrios och deras upplevelser av kontakten med vården som barn

  L3-uppsats, Lunds universitet/Läkarutbildningen

  Författare :Malin Welltén; Maria Bogg Ekwall; [2022]
  Nyckelord :endometrios; barn; upplevelse av vård; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Endometriosis is an inflammatory disease where endometrium grows outside the uterus. It affects 10 percent of women, most presenting with symptoms during adolescence. The median age for diagnosis is 37 y/o, despite the early onset. Diagnosing endometriosis is difficult in children, and adolescents with endometriosis is an area in need of research. LÄS MER