Sökning: "endometrios"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade ordet endometrios.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av att leva med endometrios : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Matilda Erixon; Johanna Kopp; [2019]
  Nyckelord :Endometriosis; experience; pain; quality of life; women; Endometrios; upplevelser; smärta; livskvalitet; kvinnor;

  Sammanfattning : Background: Endometriosis is a common disease which affects every tenth woman. The disease affects women's quality of life with pain and other unpleasant symptoms. There is a lack of knowledge about the disease and a correct diagnosis may take several years to receive. LÄS MER

 2. 2. Att leva med endometrios : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Emma Löf; Madeleine Olsson; [2019]
  Nyckelord :Endometriosis; Experience; Mistrust; Pain; Self-management;

  Sammanfattning : Background: Endometriosis is an estrogen-dependent disease which means that the uterine mucosa grows outside the uterine cavity. The disease causes women' pain and affects the quality of life and it takes an average of five to seven years to get the diagnosis established. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor med endometrios erfarenheter av möten med vården : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Carlsson Elin; Frank Sofia; [2019]
  Nyckelord :Endometrios; patientperspektiv; erfarenheter; vårdmöte;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en vanlig sjukdom som drabbar 1 av 10 menstruerande kvinnor. Smärta i nedre buken är ett vanligt symtom som ofta leder till minskad livskvalitet och minskat välbefinnande hos de drabbade kvinnorna. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av livet med endometrios : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Rebecka Fagrell; Elice Lindholm Nobinder; [2019]
  Nyckelord :endometriosis; quality of life; experiences; endometrios; livskvalitet; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en gynekologisk sjukdom som drabbar ungefär var tionde kvinna. Sjukdomen uppstår då fragment av livmoderslemhinnan växer in i annan vävnad utanför livmodern, vilket ger upphov till många fysiska symtom där smärta är vanligast. Dessa symtom påverkar även andra aspekter av kvinnans liv. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av utvärderingsinstrument vid endometrios : En enkätstudie riktad mot endometriosteam i Sverige

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap; Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap

  Författare :Lisa Nüth; Åsa Österlund; [2019]
  Nyckelord :Endometriosis; EHP-30; endometriosis team; survey; evaluation instrument; Endometrios; EHP-30; endometriosteam; enkät; utvärderingsinstrument;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en sjukdom som drabbar runt 10 % av den kvinnliga befolkningen i Sverige. Sjukdomen kan leda till mycket svåra symptom och smärta med sjukfrånvaro och lidande som resultat. Sedan 2018 finns nationella riktlinjer för vård vid endometrios. LÄS MER