Sökning: "endometrios"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade ordet endometrios.

 1. 1. Att leva med endometrios – En litteraturöversikt om kvinnors upplevelser

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Vendela Häll; Milena Milanko; [2020-08-07]
  Nyckelord :endometrios; livskvalitet; upplevelse; bemötande; smärta.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Var tionde kvinna i världen är drabbad av endometrios. Sjukdomen medförbesvärliga komplikationer i det dagliga livet, vilket innebär att kvinnornas liv påverkas såvälfysiskt som psykiskt. LÄS MER

 2. 2. Den osynliga sjukdomen - Att leva med endometrios : En kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Cathrin Myhrman; Sandra Krokström; [2020]
  Nyckelord :Endometrios; experience; living with and perception; Endometrios; upplevelse; erfarenhet och uppfattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 176 miljoner kvinnor över hela världen lider av endometrios. Endometrios är en kronisk obotlig sjukdom premenopausalt, som för med sig symtom så som smärta, kronisk bäckensmärta, dyparenui, dysmenorré samt trötthet. Endometrios är en underdiagnostiserad diagnos och det tar lång tid innan diagnosen fastställs. LÄS MER

 3. 3. Den dolda kvinnosjukdomen : Kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Hanna Myhr; Malin Lund Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Coping; Endometrios; Erfarenheter; Kvinnor; Litteraturöversikt; Omvårdnad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hur kvinnor med endometrios upplever mötet med hälso- och sjukvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Fanny Israelsson; Justine Stens; [2020]
  Nyckelord :Endometriosis; encounter; healthcare; patient experiences; Endometrios; bemötande; hälso- och sjukvård; patientupplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar ungefär var tionde kvinna i fertil ålder. Sjukdomen kännetecknas bland annat av smärtor och infertilitetsproblematik. Tidigare forskning tyder på att det i dagens sjukvård existerar en normalisering av symtom och att det kan finnas viss kunskapsbrist om sjukdomen. LÄS MER

 5. 5. Endometrios och kvinnors möte med vården : - En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Evelina Forsell; Natalie Marie Koontz; [2020]
  Nyckelord :Endometriosis; Experiences; Healthcare Professionals; Treatment; Women.; Bemötande; Endometrios; Erfarenheter Upplevelser; Kvinnor; Vårdpersonal.;

  Sammanfattning : Background: Endometriosis is a hormonal reactive syndrome affecting women of reproductive age. The cause of endometriosis is unknown, but known symptoms include dysmenorrhea and infertility. LÄS MER