Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Humor och skratt i omvårdnad : en del av hälsoprocessen

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

    Författare :Ulrica Bladh; Mitya D'Alesio; [2004]
    Nyckelord :humor; skämt; skratt; omvårdnad; immunsystem; endorfiner;

    Sammanfattning : Humor och skratt genomsyrar livet i sin helhet det är ett sätt för människor att vara tillsammans och förhålla sig till varandra. Med hjälp av humor kan vårdgivaren och patienten minska klyftan mellan dem, den kan även bidra till att patienten känner ett förtroende för vårdpersonalen. LÄS MER