Sökning: "endorfiner"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet endorfiner.

 1. 1. Kan hälsofrämjande fysisk aktivitet användas för att lindra depression : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Dennis Svensson; Elias Toulikas; [2021]
  Nyckelord :Depression; Health Enchaning Physical Activity; HEPA; Depression; Hälsofrämjande fysisk aktivitet; HEPA;

  Sammanfattning : Introduktion: Psykisk ohälsa är något miljoner människor går igenom, depression är en av de psykiska sjukdomarna som är vanliga. Att ha depression kan resultera i att få sömnsvårigheter, lite energi och motivation, samt ångest. Idag är vanliga behandlingsmetoder mot depression är antidepressiva läkemedel eller olika former av terapi. LÄS MER

 2. 2. Träning ger dig endorfiner och endorfiner gör dig glad. : En litteraturstudie om fysisk aktivitet som hälsofrämjande åtgärd vid depression

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Amanda Söderblom Sigfrids; Annette Sigfrids Pettersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Humor - ett redskap i sjuksköterskans profession

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Lisa Karlsson; Jennifer Arvidsson; Susanne Malén; [2016]
  Nyckelord :coping; humor; humour; nurse; patient; teamwork; coping; humor; patient; sjuksköterska; teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humor är ett brett begrepp som definieras på olika sätt. Humor har stor betydelse i kommunikation och bemötande och finns i alla vårdmiljöer. Ett gott bemötande främjar hälsa, vilket är grundläggande i sjuksköterskans profession. LÄS MER

 4. 4. Påverkar smärta toleransutvecklingen vid opioidbehandling?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Daniel Goncalves; [2014]
  Nyckelord :opioid; tolerans; smärta; fentanyl; metadon; morfin; tolerance; pain; morphine; methadone;

  Sammanfattning : Opioidtolerans innebär att dos-responskurvan är förskjuten åt höger. Det krävs en högre dos för att uppnå samma effekt som tidigare efter att toleransutveckling har uppstått. Tolerans utvecklas efter första administreringen och kan kvarstå under lång tid. LÄS MER

 5. 5. Fysiologiska stressvar på träning &överträning hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Linnéa Viklund; [2012]
  Nyckelord :fysiologisk stress; träning; överträning; kortisol; ACTH; katekolaminer;

  Sammanfattning : All träning innebär en fysisk påverkan på kroppen och kan anses vara en form av stress, vilket hästar som tränas utsätts dagligen för. Svaret som fås vid stress är till för att mobilisera resurser inför kommande situationer, det sker fysiologiskt bland annat genom det sympatiska nervsystemet som ökar sin aktivitet. LÄS MER