Sökning: "endowment effect"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden endowment effect.

 1. 1. To what extent are Hungarian farmers willing to cooperate on agri-environmental schemes? : experimental evidence from a public goods game

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Lesly Neema Nassila; [2022]
  Nyckelord :public goods game; experimental economics; Hungary; collaboration; collective agri-environmental contracts;

  Sammanfattning : European Union agri-environmental measures fail to deliver expected benefits despite playing a central role in mitigating the negative effects of agriculture on biodiversity and the environment. Implementing agri-environmental contracts following a landscape-scale rather than an individual�farm level approach could potentially contribute to improving their environmental performance. LÄS MER

 2. 2. Hur uttrycket ”på köpet” påverkar värderingen av en vara : En studie kring produktpaketeringens påverkan på endowment effect vid inköp och försäljning av en kaffekopp.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Pontus Axenfalk; Markus Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Endowment effect; Willingness to pay; Willingness to accept; Produktbuntning;

  Sammanfattning : Title: How the expression “in the bargain” affects the valuation of an item Level: Final assignment for bachelor’s degree in business administration  Author: Pontus Axenfalk and Markus Gustafsson Supervisor: Patrik Sörqvist Date: 2022 - June Aim: The purpose of this study is to investigate the interaction between endowment effect and product bundling. More specifically, we intend to investigate whether the size of the endowment effect in relation to a purchased product becomes larger or smaller depending on whether the product is bundled together with another product at the time of purchase. LÄS MER

 3. 3. Chinese FDI and Debt-trap Diplomacy

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Fallenius; [2021]
  Nyckelord :Foreign direct investment; China; Sub-Saharan Africa; debt-trap diplomacy; Business and Economics;

  Sammanfattning : This empirical study seeks to initiate a new field of study. Through panel data analysis the relationship between Chinese FDI, non-Chinese FDI, and government debt in Sub-Saharan Africa is investigated. The model is expanded to include resource endowment and political stability variables. LÄS MER

 4. 4. Family farm and financial asset : external land ownership and family agriculture on the Swedish Plains

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hedvig Goldhahn; [2021]
  Nyckelord :financialization; family farming; land ownership; tenancy; Uppsala Akademiförvaltning;

  Sammanfattning : In Sweden, the potential deregulation of the land market has been discussed in recent years, motivated by the increasing demand for external capital in agriculture. Corporate entities’ are currently restricted from purchasing farmland by the Swedish Land Acquisition Act. LÄS MER

 5. 5. Delningskonsumtion och ägandeskap : Hur ägandeskap påverkar konsumenters intention för adoption av korttidshyra inom olika produktkategorier

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Lisa Mattsson; Maja Wenning; [2021]
  Nyckelord :Circular economy; circular business models; sustainability; consumers; sharing economy; collaborative consumption; short-term renting; ownership; endowment-effect; perceived risk; intention for adoption; Cirkulär ekonomi; cirkulära affärsmodeller; hållbarhet; konsumenter; delningsekonomi; delningskonsumtion; korttidshyra; ägandeskap; endowment-effekt; upplevd risk; intention för adoption;

  Sammanfattning : Efterfrågan och konsumtionen av jordens naturresurser ökar ständigt (Lieder & Rashid 2016). Längs med ett konsumtionsmönster som präglas av en mentalitet där produkter används ett fåtal gånger under en begränsad tidsperiod kommer också konsekvenser (Belk 2014a). LÄS MER