Sökning: "energi degradering"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden energi degradering.

 1. 1. Optimal usage of EV batteries –  V2X and second life of batteries : From a circular economy perspective

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Regina Leandersson; [2020]
  Nyckelord :V2B; V2G; second life of battery; PV storage; circular economy; V2B; V2G; återanvändbara elbilsbatterier; batterilagring; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : The increased number of electric vehicles (EV) will influence the electricity demand and could possibly exceed the maximum power available on the grid. In order to manage such development, new innovations and impactful policy mechanisms are crucial. LÄS MER

 2. 2. Temperaturens och luftflödets inverkan på torkprocessen vid varmluftstorkning av väl mogen banan

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefine Söderlund; [2020]
  Nyckelord :varmluftstorkning; masstransport; banan;

  Sammanfattning : With an ever-increasing population, we meet a constantly growing need for resources, such as food. Globally, 1,6 million tonnes of food are wasted. This amount corresponds to everything that goes to waste throughout the whole food production from farm to table. One of the major sources of food waste comes from grocery stores. LÄS MER

 3. 3. CO2 savings of selling food surplus in plastic trays compared to incineration and anaerobic digestion in Sweden. : With an application at KTH Royal Institute of Technology

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Viktoria Rodopoulou; [2019]
  Nyckelord :waste management; food surplus; energy savings; waste to energy technologies; life cycle assessment;

  Sammanfattning : Food waste has become a global environmental concern in recent years with food waste prevention being the optimal solution. In Sweden, initiatives to reduce food waste, focus on re-using methods like selling or donating food. The purpose of this study is to analyze the environmental savings, in terms of CO2 eq. LÄS MER

 4. 4. En hållbar framtid med solceller för Ljusdalshem : Solcellens betydelse i dagens samhälle samt projektering av en solcellsanläggning för elproduktion på ett flerbostadshus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för kemiteknik

  Författare :Sofie Nordgren; [2017]
  Nyckelord :Solar cells; global radiation; LCC; current value method; Payoff; Solceller; globalstrålning; LCC; nuvärdesmetoden; Payoff;

  Sammanfattning : Solceller utvecklas ständigt med avseende på effektivitet och i samband med modulernas minskade inköpskostnad intresserar sig allt fler människor för solenergi. Solen är den renaste energikällan och det finns en stor potential för lönsamma anläggningar i Sverige sett till mängden solinstrålning. LÄS MER

 5. 5. Saccharification of lignocellulose

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Mohamed Warsame; [2012]
  Nyckelord :Wheat straw; Saccharification; Cellulose; Hemicellulose; Pretreatment; Lignocellulose;

  Sammanfattning : Den ökande efterfrågan på energi och den förväntade nedgången i råoljeproduktion har lett till ett enormt sökande efter nya energikällor.Cellväggen i växter består till stor del av lignocellulosa som i sin tur innehåller cellulosa och hemicellulosa. Dessa polysackarider är av stor betydelse för sökandet efter förnyelsebar energi. LÄS MER