Sökning: "energi fysik arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden energi fysik arbete.

 1. 1. Coulomb drag in parallel nanowires

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :David Dai; [2020]
  Nyckelord :Coulomb drag; nanowire; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In this project the transport phenomenon Coulomb drag is studied in a 1D system comprised of two nanowires in parallel. Specifically, a driving current across the active wire generated a drag current in the passive wire, and we studied how Coulomb drag influenced both the driving and drag currents. LÄS MER

 2. 2. Derivation of Improved K^0_L Response Uncertainty for use in the Jet Energy Scale Calibration at ATLAS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Partikelfysik

  Författare :Alexander Ekman; [2019]
  Nyckelord :kaon; neutral kaon; K^0_L; K_Long; klong; single-particle response; response; detector response; calorimeter; ATLAS; CERN; jets; trigger level analysis; TLA; physics list; Monte Carlo; MC; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The Standard Model of particle physics (SM) attempts to describe the fundamental particles and how they interact with each other. This model is however incomplete, as shown by various experimental observations. ATLAS is one of the experiments currently in operation at the Large Hadron Collider, which aims to search for new physics beyond the SM. LÄS MER

 3. 3. Vätgas som energilagringsmedium för energi från förnyelsebara energikällor

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Linus Östergren; [2019]
  Nyckelord :Vätgas; Bränslecell; Elektrolysör; off grid;

  Sammanfattning : En omställning till ett mer hållbart samhälle pågår både nationellt och internationellt. Arbete läggs på att öka andelen förnyelsebara energikällor där solceller är en populär produkt. När effekttopparna och de förnyelsebara energikällorna ökar i det svenska stamnätet så skapas ett behov av att lagra stora mängder energi. LÄS MER

 4. 4. Termisk stigning i höga byggnader : Vindens påverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jimmy Walldén; [2019]
  Nyckelord :Thermal flow wind infiltration CFD flow pattern energy losses leakage thermal comfort indoor climate flow simulations wind conditions; Termiska stigkrafter vind infiltration CFD flödesmönster drag energiförlust läckage klimatskal inomhuskomfort flödessimulering yttre vindförhållanden;

  Sammanfattning : Att tillhandahålla termisk komfort är ett av de främsta kraven som ställs på byggnader i dagens samhälle. Stora delar av energianvändningen går därför åt till att styra inomhusklimatet för att upprätthålla en behaglig nivå. LÄS MER

 5. 5. Transport properties and full counting statistics of electrons in double quantum dots operated by Maxwell’s demon

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Björn Annby Andersson; [2019]
  Nyckelord :quantum thermodynamics; thermodynamics; Maxwell s demon; electron transport; full counting statistics; quantum dots; rate equation; information-thermodynamics link; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : During recent years, Maxwell’s demon has regained interest in the work of understanding the connection between thermodynamics and information theory. This thesis presents transport properties of electrons in a double quantum dot system operated by Maxwell’s demon. LÄS MER