Sökning: "energi konflikter"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden energi konflikter.

 1. 1. Minskad arbetstid- fördel för familjelivet? : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Daljab Lahdo; [2019]
  Nyckelord :Long working hours; work-family conflicts; reduced working hours; 6-hour working day; effects on family life; Långa arbetstider; arbete-familj konflikter; minskade arbetstider; 6-timmars arbetsdag; effekter på familjelivet;

  Sammanfattning : Stora förändringar har skett på arbetsplatser under de senaste 40 åren.  Arbetsgivare ställer allt högre krav på sina arbetare att täcka upp längre och mer av arbetstiden det vill säga olika delar av dagen, veckan och året. LÄS MER

 2. 2. Småskalig vattenkraft i Tyresån : En undersökning av ekologiska åtgärder utifrån de globala hållbarhetsmålen

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Simon Pirak Kuoljok; Tony Wallin; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Development Goals; Sustainable development; Small-scale hydro power; Conflicts; Synergies; Globala hållbarhetsmålen; Hållbar utveckling; Småskalig vattenkraft; Konflikter; Synergier;

  Sammanfattning : I Sverige finns det ungefär 2 100 vattenkraftverk som står för ca 40 % av Sveriges elproduktion.Ungefär 1 700 av dem är småskaliga vattenkraftverk och utgör 2,1 % av vattenkraftens elproduktion.Vattenkraften har negativa ekologiska konsekvenser på vattendragets konnektivitet vilket skaparproblem för den biologiska mångfalden. LÄS MER

 3. 3. Elevers konflikter på fritidshemmet : Ett utvecklingsinriktat arbete med kamratmedling som verktyg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Erika Olsson; [2019]
  Nyckelord :Konflikter; social kompetens; social utvecklingsnivå; kamratmedling;

  Sammanfattning : Detta utvecklingsinriktade arbete har sin utgångspunkt i elevers konflikter på fritidshemmet. Projektet har bedrivits på en verksamhetsintegrerad skola där ett problemområde uppmärksammats genom observationer.  Det som upptäcktes var att eleverna hamnade i ett flertal konflikter under deras vistelse på fritidshemmet. LÄS MER

 4. 4. The Water-Energy-Agriculture nexus in Jordan : A case study on As-Samra wastewater treatment plant in the LowerJordan River Basin

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Alberto Belda Gonzalez; [2018]
  Nyckelord :Water-energy-agriculture nexus; Jordan; Lower Jordan River Basin; As-Samra Wastewater Treatment Plant;

  Sammanfattning : Historically, water, energy and agricultural resources have been naturally scarce in Jordan, but current economic, demographic, geopolitical and environmental conditions are aggravating the situation. The influxes of refugees are increasing the already high natural population growth; better economic conditions and living standards are changing consumption and production patterns; surrounding conflicts affect the supply of resources; and negative effects associated to climate change can be noticed already. LÄS MER

 5. 5. Powertrain of heavy electric vehicles: : Analysis of the production chain and impact on environment and industry

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Svenja Gelpke; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Elektrifiering av bilar och mindre transportfordon pågår och flottaaktier ökar men diskussionen om elektrifiering av långdistanstransport är relativt ny. Elektriska lastbilar som använder fossila bränslen och som produceras med förnybara energikällor är lovande, särskilt i länder med en ren elmix. LÄS MER