Sökning: "energi kth byggteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden energi kth byggteknik.

 1. 1. Energibesparing med FX och FTX

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Marcus Svensson; Victor Hansson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag har de flesta hus från miljonprogrammet i Svenska Bostäders fastighetsbestånd ettfrånluftssystem utan någon värmeåtervinning. Det finns stora möjligheter att ta vara på värmen i denfrånluft som lämnar byggnaden.Det finns idag primärt två olika sätt att återvinna värmen ur frånluften i flerbostadshus. LÄS MER

 2. 2. Rainwater Collecting Roofs on Schools in Indonesia : Field Study for a self-sufficient school

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Sofia Andersson; Sophie Collin; Amanda Eriksson; [2023]
  Nyckelord :clean drinking water; water quality; water scarcity; Surabaya Indonesia; rainwater harvesting; selfsufficiency; sustainable construction; wastewater management; renewable energy; school design; rent dricksvatten; vattenkvalitet; vattenbrist; Surabaya Indonesien; regnvatteninsamling; självförsörjning; hållbar konstruktion; avloppshantering; förnybar energi; skolplanering;

  Sammanfattning : Denna rapport har delats in i två delar, där den första delen fokuserar på den praktiskatillämpningen av konstruktionen och den andra delen fokuserar på skolans design ochfunktion. Detta för att designen ska byggas på vetenskapliga grunder, där det är bevisat attprocessen är genomförbar och har ett syfte. LÄS MER

 3. 3. Digital environmental certification process by using BIM – models : A study on visualization of environmental parameters

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Parvati Patel; Nahian Hussain; [2021]
  Nyckelord :Environmental certification; Environmental building; BIM; Solibri; Revit; Visualization; Miljöcertifiering; Miljöbyggnad; BIM; Solibri; Revit; Visualisering;

  Sammanfattning : The ability to enter in information about the building’s function in an open buildingmodel is admittedly not an innovative technology but in regards to those aspects ofwhich this project concerns - that is the building’s environmental performance interms of energy, indoor climate, and daylight— has knowingly not been explored. This thesis explores developing work processes as well as methods for working in acoordinated digital model with buildings environmental certification aspects. LÄS MER

 4. 4. Återbruk av stomelement i byggnadskonstruktioner : En vägledande studie för återbruk av stomelement

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Mand Jamil; Kakha Rostia; [2021]
  Nyckelord :Recycling; structural elements; concrete; steel; wood; circular construction; circular economy; Återbruk; stomelement; betong; stål; trä; cirkulärt byggande; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Bygg- och rivningssektorn står för ca 30% av Sveriges avfall enligt svenska miljöinstitutet IVL. Bevarande av energi som går åt vid tillverkning av material är gynnsamt för miljön, vilket är syftet med återbruk. När stomelement i dagsläget demonteras förlorar de CE-märkningen och betraktas därefter som avfall. LÄS MER

 5. 5. Optimization of the process for reuse of steel beams using parametric design

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Muhannad Asaad; Abdulla Husseini; [2021]
  Nyckelord :Reuse of steel beams using parametric design; Återbruk av stålbalkar med hjälp av parametrisk design;

  Sammanfattning : Planet Earth's climate naturally varies over time, however the rapid change that is now takingplace is due mainly to human influence. Buildings and real estate sector's emissions ofgreenhouse gases is responsible for approximately 20,6% of Sweden’s total emissions ofgreenhouse and 33% of energy used 2018. LÄS MER