Sökning: "energiabsorption"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet energiabsorption.

 1. 1. Energiabsorberande material : en studie av 3D-väv, non woven och D3O för förebyggande av höftfrakturer hos äldre vid fallolyckor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Hayve Saleem; Johanna Wictorson; [2018]
  Nyckelord :3D-weave; 3D-non woven; D3O; shock-absorbent; hip protection; 3D-väv; 3D-non woven; energiabsorption; D3O; chock-absorbent; höftskydd;

  Sammanfattning : Höftfrakturer är ett stort problem för äldre i dagens samhälle och för samhället i stort. Många drabbas vilket leder till stort lidande och för samhället höga kostnader. Detta har Professor Peter Apell vid Chalmers University of Technology uppmärksammat. LÄS MER

 2. 2. Termisk bindning av UHMWPE och smältfiber i nonwoven för waterjetskydd : Ett alternativ till kemisk doppning?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tiina Majuri; Annika Linder; [2016]
  Nyckelord :UHMWPE; Dyneema; bikomponent; smältfiber; nonwoven; waterjet; vattenblästring; skyddskläder; termisk bindning; nålning;

  Sammanfattning : Inom området skyddskläder för utövande av vattenblästring ställs mycket höga krav på säkerhet, de textila material och tillverkningstekniker som används idag ger stela produkter med negativ hälso- och miljöpåverkan vid produktion och är en tidskrävande tillverkningsprocess. Ämnesområdet med en vara av nonwoven som skyddande komponent i skyddskläder vilken sammanfogas med hjälp av en smältfiber har undersökts tidigare i en kort förberedande studie vilket lagt grund för detta examensarbete. LÄS MER

 3. 3. Artificiella neurala nätverk för punktabsorberande vågkraftverk: Energiuppskattning och aktiv styrning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Kristoffer Kraft; Jonathan Sjölund; [2016]
  Nyckelord :energiuppskattning; artificiella neurala nätverk; aktiv styrning;

  Sammanfattning : För att hitta en mindre beräkningskrävande modell för energiuppskattning av vågdata har artificiella neurala nätverks förmåga att efterlikna ett punktabsorberande vågkraftsverks bojpositioner vid havsvågor från Islandsberg undersökts. Genom att undersöka antal dolda lager samt inparametrarnas enhet, tidsupplösning och antal har olika neurala artificiella nätverk tagits fram som efterliknar bojpositioner lösta med en linjär- samt olinjärmodell. LÄS MER

 4. 4. Modeling and Concept Design of Wave Energy Device

  Master-uppsats, KTH/Marina system

  Författare :Rickard Holmgren; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : It has been suggested that it is feasible to extract energy from ocean waves which may be used to generate electricity. This thesis is centered on a wave energy converter system, which is known as a point absorber, which in its most simple design may be seen as a buoy moving up and down due to the wave motions. LÄS MER

 5. 5. Topologioptimering av kölskydd för segelbåtar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Hållfasthetslära; Linköpings universitet/Hållfasthetslära

  Författare :Viktor Hellberg; Rikard Fredrikson; [2014]
  Nyckelord :topologioptimering; kölskydd; energiabsorption; hållfasthet; mekanik;

  Sammanfattning : I detta arbete har utformningen av ett kölskydd av metall för segelbåtar tagits fram. Kölskyddet som framtagits monteras längst ner på kölen. Syftet är att minska krafterna som verkar på båten vid en grundstötning genom att ta upp en del av rörelseenergin genom plastisk deformation. LÄS MER