Sökning: "energiaktivitet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet energiaktivitet.

  1. 1. Energiaktiviteter i kunskapshus : En detaljerad kartläggning

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

    Författare :Sara Vaghult; Anna Adolfsson; [2019]
    Nyckelord :Energy audit; educational buildings; educational facility; energy activity; power demand curve; energy efficiency; energy system; energy balance; energy signature.; Energikartläggning; kunskapshus; undervisningslokaler; energiaktivitet; energipost; effektkurva; energieffektivisering; energisystem; energibalans; effektsignatur.;

    Sammanfattning : Denna studie innefattar en så kallad aktivitetsbaserad energikartläggning som på en detaljerad nivå kartlägger relationen mellan aktiviteter i en skola med användningen av el. Metoden som används baseras på en traditionell metod för energikartläggning men elanvändning kartläggs minut för minut över en hel skolvecka vilket är ovanligt vid energikartläggningar. LÄS MER