Sökning: "energideklaration"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet energideklaration.

 1. 1. Undersökning av energideklarationer : Uppfyller de sitt syfte att bidra till en effektiv energianvändning i byggnader?

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Marcus Sandberg; Gabriel Andersson Svorono; [2019]
  Nyckelord :energy declaration; energy use; energy expert; action proposals; EU-directive; energideklaration; energianvändning; energiexpert; åtgärdsförslag; EU-direktiv;

  Sammanfattning : År 2002 laginfördes ett EU-direktiv med syftet att skapa möjligheten för länder inom EU att kunna ha bättre kontroll på sin energianvändning. Utifrån detta direktiv infördes därefter en lag om energideklarationer. LÄS MER

 2. 2. Energieffektivisering av miljonprogrammet i samband med våningspåbyggnad : Energisimulering i IDA ICE

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Pola Aziz; Kelvin Huynh; [2018]
  Nyckelord :BBR; PBL; IDA ICE; energy; FTX-system; FX-system; solar panels; renovation; story extension; extension; reconstruction; million program; energy; energy requirements; energy performance; energy saving measures; BBR; PBL; IDA ICE; energy; FTX-system; FX-system; solar panels; renovation; story extension; extension; reconstruction; million program; energy; energy requirements; energy performance; energy saving measures;

  Sammanfattning : En stor del av alla bostäder som byggdes mellan 1965-1974 brukar betecknas miljonprogrammet. Efter 40-50 års förbrukning har byggnaderna uppnått sin tekniska livslängd och är därför i behov av renovering. LÄS MER

 3. 3. Energikartläggning av ett bostadshus från 2016

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Patric El-Homsi; Bramstedt Fredrik; [2018]
  Nyckelord :Geothermal heating; Energy mapping; Borehole; Energy efficiency; FTX; HYSS; Solar collectors; Bergvärme; Energikartläggning; Energibrunnar; Energieffektivisering; FTX; HYSS; Solfångare;

  Sammanfattning : Byggnaden i undersökningen stod färdig i oktober 2016 och är belägen på Kvarnvägen 31 i Gemla. Syftet är att kartlägga energianvändningen och fastställa huruvida installation av solfångare är gynnsam. Målet är att kartlägga energiåtgången, redovisa förbättringsåtgärder och analysera de tekniska installationerna. LÄS MER

 4. 4. Modellering av energisignatur för flerbostadshus : En studie över möjligheter och begränsningar med olika sätt att beräkna energianvändning, baserad på energianvändning i sex hus belägna i Linköping

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Max Wahlqvist; [2018]
  Nyckelord :Energy signature; Energisignatur; linjär regression; flerbostadshus; determinationskoefficienten; klimatförändringen;

  Sammanfattning : This thesis is conducted within the project of categorizing the building stock in Sweden, which is a part of the research program Spara and bevara initiated by the Swedish Energy Agency. Categorizing the building stock is done to find typical buildings of which to analyze for energy efficiency measures. LÄS MER

 5. 5. Miljöcertifiering av befintlig byggnad : Utredning om tillvägagångssätt och tidsåtgång enligt Miljöbyggnad 3.0

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Thim Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Energy efficiency; Certification; Miljöbyggnad; Energieffektivisering; Certifiering;

  Sammanfattning : Denna rapport utgör ett examensarbete vid Umeå Universitet. Målet med denna rapport är att visa val av metod, tillvägagångssätt och tidsåtgång enligt Miljöbyggnad för befintliga byggnader. Miljöbyggnad är ett certifieringssystem där indikatorer för energi, miljö och material undersöks. LÄS MER