Sökning: "energieffektivisering"

Visar resultat 16 - 20 av 590 uppsatser innehållade ordet energieffektivisering.

 1. 16. Energikartläggning med fokus på ventilation : En fallstudie som undersöker underhåll och dess inverkan på fastigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Jenny Ehn; [2019]
  Nyckelord :Energikartläggning; Energieffektivisering; Underhåll;

  Sammanfattning : För att kunna reducera de effekter som klimatförändringarna orsakar behöver energisystemen effektiviseras. Eftersom fastighetsbeståndet idag mestadels består av äldre byggnader, blir renoveringar och effektiviseringar viktiga för att kunna få ner energianvändningen. LÄS MER

 2. 17. ENERGIEFFEKTIVISERING AV INDUSTRIELLA VERKSAMHETER : Värderingar grundade i ekonomiska, miljö- och sociala aspekter för GKN ePowertrain, Köping

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Joakim Söder Altschul; Tomas Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Triple bottom line; Industrial efficiency; Cooling systems; Organization improvements; Heat simulation; IDA ICE; Value of information; Lean; Triple bottom line; Industriella effektiviseringar; Kylsystem; Organisationsförbättringar; Värmesimulering; IDA ICE; Informationsvärde; Lean;

  Sammanfattning : To decrease the ecological footprint, humans either have to adjust their lifestyles, or the large scale industries must take corporate social responsibility. This study is based on the well-developed field of energy efficiency in industries by applying technology and organizational-focused proposals. LÄS MER

 3. 18. Fristående värmesystem till Akademiska sjukhuset i Uppsala : en analys av energi, effekt, flöde, kostnader och säkerhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Oliver Christiansson; Marcus Segelsjö Duvernoy; David Gelin; Joakim Nyberg; Jonatan Hultin Rosenberg; Simon Thörn; Anton Öberg; [2019]
  Nyckelord :energieffektivisering; VS01; fjärrvärme; uppvärmning; lågtempererat värmesystem;

  Sammanfattning : Region Uppsala plans to build a new heating system called VS01 for the Uppsala University Hospital. VS01 will be a low temperature district heating system and connects all buildings in the hospital area. By building VS01, the existing 23 district heat subscriptions, one for every building, can be assembled into one. LÄS MER

 4. 19. Vilka faktorer påverkar användandet av drönarteknik vid utvändig termografering av byggnader? : Tillvägagångssätt vid utvändig termografering av byggnader med tekniska hjälpmedel. En jämförelse av tekniken på marknaden idag och en framtidsanalys, med fokus på drönarinspektion inom termografi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Henrik Amrén; David Grimling; [2019]
  Nyckelord :drone; drones; thermography; inspection; drönare; drönarteknik; inspektion; termografi; byggnadsinspektion; bygginspektion; värmekamera; energieffektivisering;

  Sammanfattning : Byggbranschen genomgår för närvarande en modernisering där drönarteknik är en del av denna. Bygg- och fastighetsföretag är nyfikna på att testa nya teknologier för att förbättra sitt arbetssätt och där är drönare försedd med värmekamera ett intressant område att utforska. LÄS MER

 5. 20. Energikartläggning och förbättringsförslag för lättbetonghus i Mellansverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Simon Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :Energikartläggning; IDA Indoor Climate and Energy; IDA ICE; energibesparing; energieffektivisering; kostnadseffektiv; småhus;

  Sammanfattning : Energieffektivisering inom bostäder är viktigt för att nå bestämda mål inom den Europeiska unionen, däremot kommer inte en bostadsägare att investera i energieffektiva åtgärder om de inte är lönsamma. Detta arbete kommer att undersöka energibesparingen och lönsamheten av att införa olika förbättringsåtgärder på ett lättbetonghus i Söderhamn vilket är studieobjektet i arbetet. LÄS MER