Sökning: "energifördelning"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet energifördelning.

 1. 1. Off grid eller energiplushus. : Är det möjligt att gå off grid?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för kemiteknik

  Författare :Roland Dahlbom; [2020]
  Nyckelord :off-grid; on-grid; solarcells; windmills; pay-off; battery; Off-grid; on-grid; solceller; vindkraftverk; pay-off; batteri;

  Sammanfattning : Målet med den här undersökningen har varit att se om fastigheten Orkestern 1 går att koppla off-grid och om det är ekonomiskt försvarbart eller om en on-grid lösning är bättre. Förutsättningarna är goda med ett stort tak med plats för solpaneler i öst-västlig riktning och en årsmedelvind på 4 m/s. LÄS MER

 2. 2. Zero CO2 factory : Energikartläggning av industrier och ett exempel på hur noll utsläpp nås

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :John Wannemo; [2019]
  Nyckelord :SHIP; solar concentrator; solar energy; solar collectors; industry; heat usage; emissions; carbon dioxide; solar thermal; solar heat; energikartläggning; värmeanvändning; solfångare; industri; textilindustri; utsläpp; koldioxid; solenergi; solvärme;

  Sammanfattning : Industrin står för 32% av den globala energianvändningen och majoriteten av industrins utsläpp sker vid förbränning av fossila bränslen för värmeanvändning. Hälften av industrins värmeanvändning uppskattas vara i temperaturer upp till 400 °C vilket är lämpligt för värme från solfångare. LÄS MER

 3. 3. Effektivare viktnedgång med ett större energiintag tidigt på dagen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Nadia Andersson; Terese Torstensson; [2018-06-04]
  Nyckelord :övervikt; fetma; obesitas; viktnedgång; tidpunkt för ätande; energifördelning; overweight; obese; obesity; weight loss; meal timing; energy distribution;

  Sammanfattning : Title: Effective weight loss with a larger energy intake early in the dayAuthor: Nadia Andersson & Terese TorstenssonSupervisor: Heléne Bertéus ForslundExaminer: Frode SlindeProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: May 23, 2018Background: Today overweight and obesity is one of the most serious public health issues in the world. The main cause of obesity and overweight is an energy intake that exceeds the energy consumption. LÄS MER

 4. 4. Can Mexico meet the renewable energy targets under the emission trading scheme? : An analysis of the Mexican electricity framework

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Jose Agustin Govea Buendia; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Mexican power sector has started an ambitious transition since 2013 to open the sector to private investors. Constitutional amendments envisage a cleaner electricity sector, setting goals for renewable energy  share  in  the  electricity  mix  respectively  35%  by  2024,  40%  by  2035,  and  50%  by  2050. LÄS MER

 5. 5. Subject-Independent Epileptic Seizure Prediction using Spectral Power and Correlation Coefficients

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Lukas Szerszen; Mosulet Paul-Philip; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Epileptic seizure prediction algorithms with prediction rates above random have been produced, with varying success, during the last ten to twenty years. The algorithms produced have been tailored to the specific characteristics of a subject’s epilepsy, referred to as subject-specific prediction algorithms. LÄS MER