Sökning: "energiförlust"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet energiförlust.

 1. 1. Flygtidsmätningar för att bestämma energiförlustför MeV-joner vid passage genom tunna friståendefilmer av titan och aluminium

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alice Jerkérus; Max Höglund; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att få en fördjupad bild av energiförlusten när joner med olika initialenergier interagerar med diverse material kan lägga grunden till viktig forskning inom till exempel materialvetenskap och strålbehandling. Det här projektet gick ut på att utföra flygtidsmätningar för att bestämma energiförlust för accelererade jod och vanadinjoner med energier mellan 4 och 44 MeV vid passage genom tunna fristående filmer av aluminium och titan. LÄS MER

 2. 2. Verification of elastomer characteristics in electro-mechanical linear actuator

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Rohit Karmungikar; [2022]
  Nyckelord :ANSYS; Aging; Hyperelastic; MATLAB and Mooney-Rivlin; ANSYS; Åldrande; Hyperelastic; MATLAB och Mooney-Rivlin;

  Sammanfattning : Cascade Drives develops electromechanical actuators using a rack and pinion configuration to achieve a combination of high load and high-speed operation. A patented load distribution mechanism enables the use of multiple pinions on a single rack, resulting in a compact unit with high positional accuracy capable of absorbing shock loads. LÄS MER

 3. 3. En komparativ analys av effektiviteten mellan fysisk aktivitet och antidepressiva läkemedel som behandling vid mild till måttlig depression.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Lejla Lokmic; [2022]
  Nyckelord :Antidepressiva läkemedel; BDNF; depression; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Depression is a very common public disease that can lead to social and economic burdens in the society and has been shown to increase in recent decades. The symptoms that define depression are melancholic mood, loss of interest in previously enjoyable activities, loss of joy and loss of energy (greater fatigue than usual). LÄS MER

 4. 4. Minskade energiförluster med avseende på tegelyttervägg : Metoder för att minska energikostnaderna för uppvärmning hos äldre hus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Ted Adbro; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Många äldre hus byggdes tidigt på 1900-talet och används som permanent hem idag. Dessahus byggdes med ett dåligt isolerat klimatskal och med dålig isoleringsförmåga hos fönsterna.Alternativet att isolera klimatskalet med mineralull kom först på 50-talet. LÄS MER

 5. 5. Trådbromssystem : En fallstudie för implementering av bromssystem i en lindningsprocess

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Fredrik Östman; Philip Melin; [2021]
  Nyckelord :automation; brake; construction; control of brakes; control of processes; HVDC; powertransformer; wire winding; automatisering; bromssystem; lindning; HVDC; skivbroms; transformator; trumbroms;

  Sammanfattning : For an energy efficient current transmission, high demands are set on the construction of transformers. One of the more significant parts is the winding that constitutes the core of the transformer. LÄS MER