Sökning: "energiflödet"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet energiflödet.

 1. 1. Energy flow model for a scrapper conveyor unit

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Meza Kahn André; [2019]
  Nyckelord :Scrapper conveyor unit; behavior model; simulations; energy flow; empty load; full load; Skraptransportör; beteendemodell; simulering; energiflöde; tomgång; full last;

  Sammanfattning : Värmevärden AB is an energy company that distributes district heating. One of their challenges today is to reduce the energy losses and wear that occur in the plant's scrapper conveyor unit. The conveyor belt is in constant motion whether it is transporting fuel or going unloaded at idle. LÄS MER

 2. 2. Optimal configuration for a bio-solar-wind polygeneration system in Klintehamn

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Caroline Algarp; Astrid Svanfeldt; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project concentrates on the energy flows of Klintehamn and examines if it is possible for Klintehamn to be self-sufficient in the future. To reach this goal, the energy flows in Klintehamn must be analyzed. Subsequently, a new improved energy flow has been designed, where other renewable energy sources are included. LÄS MER

 3. 3. The Dissipating Energy Flow method for analysing generator contribution to power system damping -- evaluation and interpretation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Hampus Möller; [2019]
  Nyckelord :Electromechanical oscillations; small-signal stability; energy flow; PMU measurements; forced oscillations; dissipating energy.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Electromechanical oscillations is a power system phenomenon where generator rotors oscillate, leading to oscillatory power flows. Damping of such oscillations is important for system stability. Forced oscillations is a special case where one faulty component is the source of the oscillation. LÄS MER

 4. 4. Visualisering av en flödesprocess : En illustration av vatten- och energiflödet i vattenreningscontainern Water in a box

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Emma Mohlin; [2018]
  Nyckelord :Informationsdesign; informativ illustration; flödes illustration; process; visuallisering;

  Sammanfattning : Uppdraget i detta examensarbete var att visualisera flödesprocessen i vattenreningscontainern Water in a box. Uppdraget var att visa de delar som finns i containern samt att visa vattnet och energins banor i containern. LÄS MER

 5. 5. Modellering och simulering av temperaturförändring i personbilsdäck under körning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Hany Iskandar; Adam Markros; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Transporten av personer och varor har alltid varit och kommer alltid vara ett starkt behov för samhället och människor. Farkoster ändrar människors livsstil och är en av de stora branscher som starkt driver ett samhälle framåt. LÄS MER