Sökning: "energihanteringssystem"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet energihanteringssystem.

 1. 1. Tank-to-Wheel Energy Breakdown Analysis

  Master-uppsats, KTH/Fordonsdynamik

  Författare :Xu Yu; [2020]
  Nyckelord :Hybrid electric vehicle; Energy analysis; Sankey diagram; Vehicle simulation; Energy management system; Driving pattern recognition; Plug-in hybrid; energianalys; Sankey diagram; fordonssimulering; energihanteringssystem; detektering av körbeteende;

  Sammanfattning : In early design phase for new hybrid electric vehicle (HEV) powertrains, simulation isused for the estimation of vehicle fuel consumption. For hybrid electric powertrains,fuel consumption is highly related to powertrain efficiency. LÄS MER

 2. 2. Sustainability in hospitality : A case study of hotel Galomar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Lovisa Paula Clevehorn; [2019]
  Nyckelord :Key words: environment; hospitality; life cycle assessment; sustainability; tourism.; Nyckelord: besöksnäringen; hållbarhet; livscykelanalys; miljö; turism.;

  Sammanfattning : Newly refurbished Galomar opened in the summer of 2018 and is awarded the first self-sufficient hotel in Madeira Island out of renewable energy sources. The hotel management is highly engaged in sustainability and therefore wants to ensure that they are doing everything achievable to be as sustainable as possible. LÄS MER

 3. 3. An Energy Management Oriented Analysis: Case Study of a Waste to Energy Plant in Lecco, Italy

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Noemi Cerra; [2019]
  Nyckelord :ISO 50001; Energy Management; Energy Management System; Energy Efficiency; Waste To Energy; Energy Review.; ISO 50001; Energihantering; Energihanteringssystem; Energieffektivitet; Avfall till energi; Energibesiktning.;

  Sammanfattning : The ISO 50001 standard on energy management systems was released in 2011 with the aim of providing organizations with a standardised guideline for the evaluation and continual improvement of energy performance. Complex structures such as the waste to energy (WTE) sector, which must comply with social, environmental, economic and productivity objectives, can benefit from the development of a compliant energy management system (EnMS). LÄS MER

 4. 4. Möjligheter för ett intelligent banmatningssystem till Sveriges järnväg : En situationsanalys av norra malmbanan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Anna Olsson; [2016]
  Nyckelord :smart grids; intelligent infrastructure; system analysis; railway power supply system; intelligence; smarta elnät; intelligent infrastruktur; systemanalys; banmatningssystem; intelligens;

  Sammanfattning : Trafikverket har genom en kapacitetsutredning och nationell plan fastslagit att de ska satsa på att möta framtida efterfrågeökning av transporter genom att effektivisera den befintliga infrastrukturen i första hand, eftersom utbyggnad är väldigt kostsamt och tar lång tid. För det allmänna nätet har begreppet och konceptet intelligenta elnät diskuterats sedan 2005 som ett sätt att effektivisera användningen av näten för att möta nya politiska krav som innebär en energiomställning samt ökad involvering från kunder. LÄS MER