Sökning: "energiintag"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade ordet energiintag.

 1. 1. Står du dig verkligen på havregrynsgröt? En systematisk översikt som undersöker energiintaget vid lunch efter havregrynsgröt till frukost

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Sofia Bohman; Klara Broman; [2024-02-09]
  Nyckelord :Oats; breakfast; energy intake; Havre; frukost; energiintag;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med följande systematiska litteraturöversikt var att undersöka det vetenskapliga underlaget av effekten på energiintaget vid lunch efter ett intag av havregrynsgröt till frukost jämfört med annan frukost. Metod: Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed och Scopus den 20 mars 2023. LÄS MER

 2. 2. Har koffein en omedelbar effekt på energiintaget? En systematisk litteraturöversikt Malin Foxing

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Malin Foxing; Sofia Sandström; [2024-02-09]
  Nyckelord :Ad libitum; caffeine; calorie intake; coffee; energy intake; food intake; energiintag; kaffe; kaloriintag; koffein; matintag;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att undersöka evidensen för huruvida koffein kan ha en omedelbar effekt på energiintaget hos vuxna ≥ 18 år. Metod: Litteratursökningen genomfördes i databaserna Pubmed och Scopus den 21 mars 2023. LÄS MER

 3. 3. Kunskap om Den kvinnliga idrottstriaden och Relativ Energibrist inom Sport : En enkätundersökning bland unga kvinnliga idrottare och tränare på idrottsgymnasium

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Kim Franklin; [2023]
  Nyckelord :Young female athletes; sports gymnasiums; coaches; knowledge; security; support; Unga kvinnliga idrottare; idrottsgymnasium; tränare; kunskap; trygghet; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år utbildar Sveriges Riksidrottsgymnasier (RIG) ca 1200 ungdomar med målet att nå internationell nivå inom sin idrott. Studier har visat att ca 32% av de kvinnliga eleverna har någon form av menstruationsdysfunktion vilket kan vara en av konsekvenserna vid låg energitillgänglighet (LEA). LÄS MER

 4. 4. ”Det skulle vara bra för mig men jag orkar inte lägga tid på det” : En kvalitativ intervjustudie om ungdomars perspektiv på mellanmålet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Kristian Vasilj; Nordström Nichlas; [2023]
  Nyckelord :Mellanmål;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund I vårt dagliga arbete på våra skolor har vi sett att elever många gånger är orkeslösa. Vi människor behöver mat för att överleva och behålla en god hälsa, men maten har också en rad sociala,psykologiska och känslomässiga betydelser. LÄS MER

 5. 5. Energiintag hos inskrivna katter : en observationsstudie vid ett svenskt djursjukhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Martin Ekegren; Amanda Nilsson; [2023]
  Nyckelord :energi; hospitaliserad; inappetens; infektionsavdelning; inskrivning; katt; matningsmetoder; ”refeeding syndrome”; sondmatning; skål; sprutmatning; vårdavdelning;

  Sammanfattning : ”Resting energy requirement” (RER) är den energi som ett icke fastande djur behöver för att bibehålla energihomeostas i vila. I dagsläget finns en begränsad mängd studier gjorda på katters energibehov kopplat till RER vid inskrivning på stationärvårdsavdelning. LÄS MER