Sökning: "energikartläggning"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade ordet energikartläggning.

 1. 1. Energieffektivisering, en utvärdering : Undersökning och analys av energieffektivisering på Erikslunds förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Daniel Fornstedt; Philip Hedlund; [2021]
  Nyckelord :Energy; heating; energy efficiency; investment; insulation; ventilation; pre-school; pump.; analys; energieffektiviserande åtgärder; ventilation; kallvind; LED; investeringskostnad; CO2; fukthalt; inomhusklimat; energibesparing;

  Sammanfattning : This report regards evaluating the energy and indoor climate of a pre-school located in Erikslund, Sweden which has undergone several measurers to achieve lower energy usage. The project was done on the orders of the governing municipality of Västerås and tasked to a consulting company for simulating the effects of performing these measures for lowering energy need. LÄS MER

 2. 2. Energianalys av målningsprocess för storskalig fordonsproduktion : En fallstudie på Scania CV i Oskarshamn

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Adam Stenmark; [2020]
  Nyckelord :Energikartläggning; Energieffektivisering; Målningsprocess;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att utföra en energikartläggning på ett måleri för lastbilshytter för att undersöka åtgärder för en minskad energianvändning samt studera den internationella litteraturen inom energieffektivisering av målningsprocesser för att få en överblick på området. Energikartläggningen ska svara på frågan hur energianvändningen ser ut i nuläget. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av energianvändning och inomhusklimat för industrifastighet : Förslag på effektiviseringsåtgärder

  L3-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för materialvetenskap

  Författare :Max Kam; [2020]
  Nyckelord :Energianvändning; energikartläggning; inomhusklimat; VIP-Energy; ventilation;

  Sammanfattning : In this work, an audit of energy use and the indoor climate in anindustrial property has been carried out and measures taken that canimprove these aspects have been investigated. The property that wasstudied in this project is Munters factory in Tobo. LÄS MER

 4. 4. Effekten av en energikartläggning

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Clara Bergman; [2020]
  Nyckelord :Energi; Energikartläggning; Energieffektivisering; Halland;

  Sammanfattning : Halland's small and medium-sized enterprises, SME’s, have for several years had financial support to carry through energy audits. Region Halland and the Swedish Energy Agency provide the support. So far, the effects of these energy audits have been unknown. LÄS MER

 5. 5. Energikartläggning av Hjoggböleskolan : med investeringskalkyl för installation av bergvärmepump

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Martin Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Energiteknik; Energi; Energikartläggning; Bergvärmepump; Investeringskalkyl;

  Sammanfattning : In this work, an energy survey has been carried out at Hjoggböleskolan and an investment calculation for an installation of a geothermal heat pump at the same school on behalf of Skellefteå Municipality. The energy survey carried out was done based on information from existing drawings given by Skellefteå Municipality and site visits to the school. LÄS MER