Sökning: "energikartläggning"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade ordet energikartläggning.

 1. 1. Effektivitetsanalys av Vakuumsystemet i Pappersmaskin 1 : En del av energikartläggningen på Nymölla Bruk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Anton Svensson; Leon Liljeqvist; [2019]
  Nyckelord :Energikartläggning;

  Sammanfattning : Nymölla Mill is a papermill in the paper division of Stora Enso. Due to its size, the company is forced by law to make energy mappings every fourth year, in order to ensure that that the company is running its business in a sustainable way. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av Tekniska verkens kraftvärmeverksanläggning KV61 : En kartläggning av energiförbrukningen och en kostnads- och energieffektivitetsberäkning för ett byte av befintlig belysning till LED-belysning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Lena Hasselgren; [2019]
  Nyckelord :Energikartläggning. LED-belysning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Energikartläggning av smältverk 08 : En fallstudie över Sandvik AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Emma Hellström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Energikartläggning i byggnader : Utredning av två byggnaders skillnad i energianvändning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Anders Kinell; [2019]
  Nyckelord :energikartläggning; energieffektivisering; uppvärmning; ventilation; kyla; kontorslokaler; energiberäkning; livscykelkostnad; byggnader;

  Sammanfattning : When analyzing its property portfolio, the property manager Castellum AB noticed that the energy use of buildings with relatively large similarities could differ. In this case it concerned properties Bodarna 8 and Ölstånkan 14 in Örebro. LÄS MER

 5. 5. Energy efficiency in a renovated modern office with activity-based work style

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Jesper Olausson; [2019]
  Nyckelord :DCV; energy efficiency; Closed-loop duct; thermal insulation supply ducts; Air conditioning; underfloor heating; energy audit; behovsstyrd ventilation; energieffektivitet; ringmatad ventilation; isolering av tilluftskanaler; komfortkyla; golvvärme; miljöbyggnad; energikartläggning;

  Sammanfattning : During renovation Ljusåret 2 was converted to a modern office with an activity based work style (ABW) with a Demand Controlled Volume (DCV) ventilation system connected to a closed-loop duct. Cooling is provided through air handling units and active water based beams, the underfloor heating system was kept. LÄS MER