Sökning: "energikartläggning"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade ordet energikartläggning.

 1. 1. Energiaktiviteter i kunskapshus : En detaljerad kartläggning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Sara Vaghult; Anna Adolfsson; [2019]
  Nyckelord :Energy audit; educational buildings; educational facility; energy activity; power demand curve; energy efficiency; energy system; energy balance; energy signature.; Energikartläggning; kunskapshus; undervisningslokaler; energiaktivitet; energipost; effektkurva; energieffektivisering; energisystem; energibalans; effektsignatur.;

  Sammanfattning : Denna studie innefattar en så kallad aktivitetsbaserad energikartläggning som på en detaljerad nivå kartlägger relationen mellan aktiviteter i en skola med användningen av el. Metoden som används baseras på en traditionell metod för energikartläggning men elanvändning kartläggs minut för minut över en hel skolvecka vilket är ovanligt vid energikartläggningar. LÄS MER

 2. 2. Effektivitetsanalys av Vakuumsystemet i Pappersmaskin 1 : En del av energikartläggningen på Nymölla Bruk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Anton Svensson; Leon Liljeqvist; [2019]
  Nyckelord :Energikartläggning;

  Sammanfattning : Nymölla Mill is a papermill in the paper division of Stora Enso. Due to its size, the company is forced by law to make energy mappings every fourth year, in order to ensure that that the company is running its business in a sustainable way. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av Tekniska verkens kraftvärmeverksanläggning KV61 : En kartläggning av energiförbrukningen och en kostnads- och energieffektivitetsberäkning för ett byte av befintlig belysning till LED-belysning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Lena Hasselgren; [2019]
  Nyckelord :Energikartläggning. LED-belysning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Energikartläggning av smältverk 08 : En fallstudie över Sandvik AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Emma Hellström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Energikartläggning i byggnader : Utredning av två byggnaders skillnad i energianvändning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Anders Kinell; [2019]
  Nyckelord :energikartläggning; energieffektivisering; uppvärmning; ventilation; kyla; kontorslokaler; energiberäkning; livscykelkostnad; byggnader;

  Sammanfattning : When analyzing its property portfolio, the property manager Castellum AB noticed that the energy use of buildings with relatively large similarities could differ. In this case it concerned properties Bodarna 8 and Ölstånkan 14 in Örebro. LÄS MER