Sökning: "energikartläggning"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade ordet energikartläggning.

 1. 1. Energianalys av målningsprocess för storskalig fordonsproduktion : En fallstudie på Scania CV i Oskarshamn

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Adam Stenmark; [2020]
  Nyckelord :Energikartläggning; Energieffektivisering; Målningsprocess;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att utföra en energikartläggning på ett måleri för lastbilshytter för att undersöka åtgärder för en minskad energianvändning samt studera den internationella litteraturen inom energieffektivisering av målningsprocesser för att få en överblick på området. Energikartläggningen ska svara på frågan hur energianvändningen ser ut i nuläget. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av energianvändning och inomhusklimat för industrifastighet : Förslag på effektiviseringsåtgärder

  L3-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för materialvetenskap

  Författare :Max Kam; [2020]
  Nyckelord :Energianvändning; energikartläggning; inomhusklimat; VIP-Energy; ventilation;

  Sammanfattning : In this work, an audit of energy use and the indoor climate in anindustrial property has been carried out and measures taken that canimprove these aspects have been investigated. The property that wasstudied in this project is Munters factory in Tobo. LÄS MER

 3. 3. Effekten av en energikartläggning

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Clara Bergman; [2020]
  Nyckelord :Energi; Energikartläggning; Energieffektivisering; Halland;

  Sammanfattning : Halland's small and medium-sized enterprises, SME’s, have for several years had financial support to carry through energy audits. Region Halland and the Swedish Energy Agency provide the support. So far, the effects of these energy audits have been unknown. LÄS MER

 4. 4. Energikartläggning av Hjoggböleskolan : med investeringskalkyl för installation av bergvärmepump

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Martin Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Energiteknik; Energi; Energikartläggning; Bergvärmepump; Investeringskalkyl;

  Sammanfattning : In this work, an energy survey has been carried out at Hjoggböleskolan and an investment calculation for an installation of a geothermal heat pump at the same school on behalf of Skellefteå Municipality. The energy survey carried out was done based on information from existing drawings given by Skellefteå Municipality and site visits to the school. LÄS MER

 5. 5. Energikartläggning & optimering av energisystem : En utredning gällande förbättringsåtgärder av centralkökets energisystem vid Västerås sjukhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Framtidens energi; Mälardalens högskola/Framtidens energi

  Författare :Tom Salovaara; Anna Nordgren; [2020]
  Nyckelord :Energieffektivisering; driftoptimering; livscykelkostnad; värmeåtervinning; värmebalans; aktiv värmebalans; centralkök;

  Sammanfattning : Methods for reduced energy consumption is a current subject due to ongoing climate changes and therefore a current matter in the global discussion. Policies and propositions are developed on both a global and national level, in order to decrease the overall consumption. LÄS MER