Sökning: "energiomställning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet energiomställning.

 1. 1. The role of banking sector performance for renewable energy consumption : a panel study for 124 countries between the years 1998 -2012

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Elin Näsström; [2019]
  Nyckelord :bank sector; banking performance; CO2 emissions; energy investments; energy security; financial development; renewable energy; renewable energy consumption; panel data; income groups;

  Sammanfattning : Renewable energy has in recent years become an important component of world energy consumption since it holds the characteristics of decreasing carbon oxide emissions while at the same time being able to meet the future increase in energy demand. To secure future universal access to modern energy, large investments in renewable energy technology are required. LÄS MER

 2. 2. Energiomställning Gotland : Alternativ för att nå ett förnybart energisystem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Martin Ahlvin; Yasmine Arriaga; Elise Bauman; Hanna Berglund; Clara Magnusson; Sofia Wiklund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie är att i åtta scenarier konkretisera hur Gotland skulle kunna ställa om till en förnybar energiförsörjning. Detta ska visa vägen för hela Sveriges omställning till förnybar energi 2040. Studien ska tjäna som en första orientering av vad fortsatt forskning kan inriktas på. LÄS MER

 3. 3. The transformations of the major French energy players induced by the energy transition, the emergence of new actors, digitization from an organizational, structural, cultural point of view. : The transformations of major energy players accompanied by the weave consulting firm.

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :HÉLÈNE PAPILLAUD; [2017]
  Nyckelord :utilities; digital; energy transition; energy revolution; transformation; consulting firm; transform; Energibolag; digitalisering; energiomställning; energirevolution; omvandling; konsultföretag;

  Sammanfattning : Today, the current energy situation is particularly difficult for major French energy players. Indeed, they have to face high energy prices - that go up and down -, have to look at renewable energies – by integrating them into their energy mix or into their distribution model - and digitize to manage their customer relations - customers’ behavior has changed and utilities have to adapt to this new behavior. LÄS MER

 4. 4. Länsstyrelsernas energi- och klimatstrategier - Från utformning till uppfyllelse

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Anna Larsson; [2017]
  Nyckelord :Energi- och klimatstrategi; målformulering; policyteori; länsstyrelse; energy- and climate strategy; goal setting; policy theory; Administrative County Board; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study has been conducted in cooperation with the County Administrative Board of Halland and the results will be used as input for the Board in the upcoming revision of their currently working energy- and climate strategy. The study shows the importance of goal formulation in goal-oriented documents, in this case energy- and climate strategies belonging to the different County Administrative Boards of Sweden. LÄS MER

 5. 5. Urban Greening as part ofDistrict Energy Services

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Sébastien MELIN; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Work carried out during this master’s thesis is about urban greening and its close integration with district energy systems. Urban greening is the fact to develop green infrastructures (parks, street trees, ... LÄS MER