Sökning: "energitillgänglighet"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet energitillgänglighet.

 1. 1. Den kvinnliga idrottstriaden- ur ett fysioterapeutiskt perspektiv : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Elin Borglund; Felicia Hellberg; [2020]
  Nyckelord :Fysioterapeutiskt omhändertagande; förekomst; kvinnliga idrottstriaden; kvinnliga idrottare;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Den kvinnliga idrottstriaden innefattar komponenterna låg energitillgänglighet, menstruationsdysfunktion och låg bentäthet hos kvinnliga idrottare. Samtliga kvinnliga idrottare har en förhöjd risk att drabbas av triaden och störst risk har idrottare där en låg kroppsvikt är att föredra. LÄS MER

 2. 2. Viloämnesomsättning bland elitidrottare : Validering av mätutrustning samt ekvationer med hänsyn till kroppssammansättning och symtom på relativ energibrist

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Peter Stenberg; [2019]
  Nyckelord :Elitidrottare; ämnesomsättning; kroppssammansättning; energitillgänglighet;

  Sammanfattning : Bakgrund Viloämnesomsättning (RMR) kan uppskattas med ekvationer eller mätas med indirekt kalorimetri och är en viktig parameter i idrottsnutritionistens arbete att ta hänsyn till vid upprättandet av kostråd. Sänkt RMR kan vara en del av symtombilden beträffande relativ energibrist (RED-S). LÄS MER

 3. 3. Samband mellan nutrition och skadebenägenhet : En studie på ungdomsspelare i handboll

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Oskar Wikström; [2019]
  Nyckelord :tränarlänkhandboll;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka energi- och näringsstatus samt studera eventuella samband mellan energistatus, näringsstatus och skadebenägenheten hos ungdomsspelare i handboll. Arbetets utgångspunkt låg i följande frågeställningar: Hur ser skadefrekvensen, energistatusen och näringsintaget ut hos ungdomsspelare i handboll? Finns det något samband mellan energistatus, näringsintaget och skadehistorik hos ungdomsspelare i handboll? Metod: 24 ungdomsspelare tillhörande en elitförening deltog i studien (14-20 år). LÄS MER

 4. 4. Study and Analysis of Asymmetrical Charging as A New Electrical Vehicle (EV) Smart Charging Method

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Rosyadi Sahilaushafnur; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Currently, the proliferation of electrified vehicles (EV) has increased rapidly. Considering EV users’ point of view, the duration of charging, and the place to charge their car are essential factors. Increase of EV penetration gives also impact on the electrical network such as overloading, and power quality issues. LÄS MER

 5. 5. The impact of wind conditions on wind turbines

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Lovisa Eriksson Petersen; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The world is facing global warming and the challenge to reduce greenhouse gas emissions. Wind power is a renewable source of energy with no greenhouse gas emissions when operating. Therefore, it could contribute in this challenge. LÄS MER