Sökning: "energitillgänglighet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet energitillgänglighet.

 1. 1. Viloämnesomsättning bland elitidrottare : Validering av mätutrustning samt ekvationer med hänsyn till kroppssammansättning och symtom på relativ energibrist

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Peter Stenberg; [2019]
  Nyckelord :Elitidrottare; ämnesomsättning; kroppssammansättning; energitillgänglighet;

  Sammanfattning : Bakgrund Viloämnesomsättning (RMR) kan uppskattas med ekvationer eller mätas med indirekt kalorimetri och är en viktig parameter i idrottsnutritionistens arbete att ta hänsyn till vid upprättandet av kostråd. Sänkt RMR kan vara en del av symtombilden beträffande relativ energibrist (RED-S). LÄS MER

 2. 2. Samband mellan nutrition och skadebenägenhet : En studie på ungdomsspelare i handboll

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Oskar Wikström; [2019]
  Nyckelord :tränarlänkhandboll;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka energi- och näringsstatus samt studera eventuella samband mellan energistatus, näringsstatus och skadebenägenheten hos ungdomsspelare i handboll. Arbetets utgångspunkt låg i följande frågeställningar: Hur ser skadefrekvensen, energistatusen och näringsintaget ut hos ungdomsspelare i handboll? Finns det något samband mellan energistatus, näringsintaget och skadehistorik hos ungdomsspelare i handboll? Metod: 24 ungdomsspelare tillhörande en elitförening deltog i studien (14-20 år). LÄS MER

 3. 3. The impact of wind conditions on wind turbines

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Lovisa Eriksson Petersen; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The world is facing global warming and the challenge to reduce greenhouse gas emissions. Wind power is a renewable source of energy with no greenhouse gas emissions when operating. Therefore, it could contribute in this challenge. LÄS MER

 4. 4. Energitillgänglighet : En kvantitativ studie om energitillgänglighet hos kvinnliga idrottare som utför viktbärande idrotter.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Louise Ringström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med denna studie var att undersöka energibalansen, energitillgängligheten och näringssammansättningen med fokus på kolhydrater, fett och protein hos fyra kvinnors som utför någon form av viktbärande idrott. De frågeställningar som hjälpte att besvara syftet var: (1) Möter de fyra kvinnliga idrottarna som utför viktbärande idrott sitt energibehov? (2) Säkerställer de en adekvat energitillgänglighet? (3) Hur såg näringssammansättningen med fokus på kolhydrater, fett och protein ut?Metod: Under en veckas tid fick fyra kvinnliga deltagare i åldern 22-28 med ett BMI mellan 19,8-21,1 som utför någon form av viktbärande idrott minst sju timmar i veckan föra kostdagbok för att kunna uppskatta deras energiintag. LÄS MER

 5. 5. Energitillgänglighet : En fallbeskrivning av fyra kvinnliga roddare i den svenska junioreliten.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Maria Pelvén; [2015]
  Nyckelord :rodd; energitillgänglighet; energibalans; tränarlänkrodd;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att göra en fallbeskrivning av energitillgängligheten (EA) hos fyra utövare i den svenska kvinnliga junioreliten i rodd, säsongen 2014. - Hur såg energitillgängligheten ut hos de fyra studerade svenska kvinnliga juniorroddarna? - Skiljde sig energitillgängligheten hos de fyra svenska kvinnliga juniorroddarna åt, precis innan påbörjad- och precis innan avslutad tävlingssäsong? Metod: I två perioder á sju dagar, första två veckor innan säsongens början och andra två veckor innan säsongens slut, fick fyra svenska kvinnliga juniorroddare (15-18 år) på elitnivå föra kostdagbok genom självuppskattning med hjälp av hushållsmått för att kunna uppskatta deras energiintag (EI). LÄS MER