Sökning: "energy delay space"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden energy delay space.

 1. 1. Gröna tak

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Najma Habibullah; Busra Duran; [2021]
  Nyckelord :Green roof; ecosystem services; floors with vegetation; extensiv; intensiv; semi-intensiv.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte var att skapa en bättre förståelse för varför man ska bygga mer med gröna tak samt att göra en jämförelse mellan gröna tak och bjälklag med växtlighet.Vi undersökte även gröna takets nytta som en ekosystemtjänst samt hur nyttan kan ökas. LÄS MER

 2. 2. Gröna tak

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Busra Duran; Najma Habibullah; [2021]
  Nyckelord :Gröna tak; Ekosystemtjänst; Bjälklag med växtlighet; extensiv; intensiv; semi-intensiv.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte var att skapa en bättre förståelse för varför man ska bygga mer med gröna tak samt att göra en jämförelse mellan gröna tak och bjälklag med växtlighet. Vi undersökte även gröna takets nytta som en ekosystemtjänst samt hur nyttan kan ökas. LÄS MER

 3. 3. Assessment of Daylighting and Electric Lighting Performance in a Retrofitting Project: A Case Study in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign

  Författare :Xueting Wang; [2017]
  Nyckelord :Daylighting Assessment; Electric Lighting Assessment; Field Measurement; Lighting Simulation; Daylight Factor; Daylight Glare Probability; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Newly constructed building stocks have been decreasing in last decades; thus, renovation and retrofitting represent a large amount of opportunities to upgrade the building performance and energy efficiency of building assets in their life span, as well as to reduce greenhouse gas emissions. An overall assessment of a lighting retrofit project can support to judge the quality of a retrofit as good or bad and evaluate the application of a retrofit measure in practice, as well as provide quantitatively based cases for future implementations. LÄS MER

 4. 4. Ray-tracing based analysis of channel characteristics and capacity improvement capabilities of spatial multiplexing and beamforming at 15 and 28 GHz

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Qingbi Liao; [2016]
  Nyckelord :5G; 15 GHz; 28 GHz; beamforming; capacity; channel multiplexing richness; hybrid beamforming; MIMO; mm-Wave; ray-tracing; spatial multiplexing; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the previous decades, mm-Wave frequency bands have largely been ignored for cellular communication because of the high free space attenuation as well as the cost and complexity of mm-Wave RF circuits. However, with the improvement of RF and antenna technologies over the last decade, it has become feasible to con- sider mm-Wave bands for cellular communications. LÄS MER

 5. 5. Klimatzonen : vintersval trädgård i kontorsbyggnad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lisa Carlsson; [2014]
  Nyckelord :medelhavsklimat; vintersval trädgård; kontorsbyggnad; inomhusmiljö; subtropiskt klimat; medelhavsväxter; inomhusväxter; interiorscape;

  Sammanfattning : I en inglasad miljö kan vi skapa ett annat klimat än det som råder utomhus vilket gör det möjligt att odla ett annat växtmaterial än det vi har i våra trädgårdar. Växter från exotiska platser skapar intressanta miljöer i vintermörkret. LÄS MER