Sökning: "energy drinks"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden energy drinks.

 1. 1. Den nya trenden: Hälsa på burk : En kvalitativ studie om konsumenters främsta anledningar till valet av varumärke bland funktionsdrycker

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Marcus Kaiser; Lina Selenius; [2018]
  Nyckelord :marketing; marknadsföring;

  Sammanfattning : In today's society there is a comprehensive health trend in the food industry. New products associated with exercise and health are frequently introduced to the market. One of these products is the “functional drink”. LÄS MER

 2. 2. Femtosecond Photoemission Electron Microscopy of Indium Arsenide Nanowires

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Synkrotronljusfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Björn Johansson; [2018]
  Nyckelord :Indium Arsenide; PEEM; Femtosecond laser; Time-resolved PEEM; InAs; Wurtzite; zinc blende; pump-probe; Photoemission Electron Microscopy; pulsed laser.; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : PhotoEmission Electron Microscopy (PEEM) has proven to be a successful method for examining the electronic characteristics of nanostructures. The experiments relevant for the following report were conducted using a combination of PEEM and a femtosecond pulsed laser to determine the electrical characteristics of Indium Arsenide nanowire of crystal structure varying between wurtzite and zinc blend. LÄS MER

 3. 3. Läsk- och energidryckskonsumtion - En jämförande studie om gymnasieungdomar i två olika socioekonomiska områden i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Frida Ekman; Linnea Löfström; [2017-08-28]
  Nyckelord :Adolescents; Attitudes; Energy drinks; Health inequalities; Soft drinks; Socioeconomic status; Socioeconomic position; Sociodemographic; Sugar sweetened beverages;

  Sammanfattning : Ojämlikhet i hälsa existerar i hela världen och förekommer mellan olika grupper i samhället. IGöteborg förekommer variationer mellan olika geografiska områden där grupper med lägreutbildning och inkomst har mindre hälsosamma matvanor i jämförelse med grupper som harhögre utbildning och inkomst. LÄS MER

 4. 4. Energidrycker - En hälsorisk? En litteraturbaserad studie med folkhälsovetenskapligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Erica Draminsky; Sanna Ihrfelt; [2016-09-02]
  Nyckelord :energidrycker; koffein; ungdomar; hälsa; energy drinks; caffeine; adolescent; health;

  Sammanfattning : Introduction: Energy drinks are a relatively new product category in the market and consumption has increased the past decade. Adolescents are the target group in the marketing of energy drinks and adolescents also show the highest prevalence of energy drink consumption. This rapidly growing market worries health researchers and the public. LÄS MER

 5. 5. Tv-reklam för söta drycker : En studie av hur antalet reklaminslag förändrats under åren 1999-2014

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Ida Arvidsson; [2016]
  Nyckelord :TV commercial; sweetened drinks; sweetener; TV channels; food; Tv-reklam; söta drycker; sötningsmedel; tv-kanaler; livsmedel;

  Sammanfattning : Inledning: Tv-reklam för söta drycker kan leda till ökad konsumtion av ohälsosamma och energirika drycker med högt sockerinnehåll. Under år 2014 inhandlades i genomsnitt 92 liter läskedryck i Sverige per konsument, vilket är en ökning med tio liter jämfört med år 2000. LÄS MER