Sökning: "energy efficiency business models"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden energy efficiency business models.

 1. 1. Capacity Management in Hyper-Scale Datacenters using Predictive Modelling

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Xhesika Ruci; [2019]
  Nyckelord :Capacity Management; Efficient Datacentre; Predictive Modelling. Accuracy Metrics;

  Sammanfattning : Big data applications have become increasingly popular with the emerge of cloud computing and the explosion of artificial intelligence. Hence, the increasing adoption of data-hungry machines and services is driving the need for more power to keep the datacenters of the world running. LÄS MER

 2. 2. Energy Performance Contracting in Swedish scenario: a case study with Morastrand AB

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Fabiana Frota de Albuquerque Landi; [2018]
  Nyckelord :Energy performance contracting; EPC; energy efficiency; energy efficiency business models; public housing renovation in Sweden; lifecycle cost analysis; energy service companies; Million homes Programme; EPC framework.;

  Sammanfattning : Renovation of the existing buildings in Sweden represents a great potential to achieve the energy efficiency and carbon emission targets set by the European Union and the Swedish government. The Energy Performance Contracting (EPC) is regarded as an efficient way to manage and to outsource the risks of energy efficiency (EE) measures. LÄS MER

 3. 3. Adopting a business model perspective for sustainable building

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Badi Vasudev; [2017]
  Nyckelord :Business models; business model innovation; sustainability and sustainable development; sustainable construction and sustainable buildings;

  Sammanfattning : The importance to sustainability in building sector become important mostly because of more energy consumption and usage of resources in construction of buildings. Business models with proper key elements for sustainable buildings has the capability to reduce the negative impact on environment and raise the economic and environmental benefits. LÄS MER

 4. 4. LED's Buy Greener: Shedding Light on Sustainable Procurement

  L3-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Hippolyte De Bellefroid; Julie Emmrich; Wolfgang Haider; Dalia Hashweh; Caroline Heinz; Anita Lazurko; Antoine Lucic; Robin Mace-Snaith; Sahar Sajjad Malik; Shushant Vasisth; Yifei Zhao; [2017]
  Nyckelord :Technology and Engineering; Social Sciences; Earth and Environmental Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : In last decade, the lighting industry significantly changed with the development of light emitting diodes (LEDs) and their corresponding penetration of the market. The new technology increases energy efficiency and longevity compared to other types of lamps. LÄS MER

 5. 5. Industrisamarbeten med cirkulär affärsmodell : En fallstudie av Värmevärden ABs verksamhet i Avesta

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Jessica Landström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En ökande population medför en ökad konsumtion av produkter, livsmedel och energi vilket innebär framtida utmaningar ur ett resursperspektiv. Den traditionella linjära ekonomin och produktionen som går ut på att producera, använda och slänga är inte hållbar i ett längre perspektiv. LÄS MER