Sökning: "energy intake"

Visar resultat 1 - 5 av 283 uppsatser innehållade orden energy intake.

 1. 1. Står du dig verkligen på havregrynsgröt? En systematisk översikt som undersöker energiintaget vid lunch efter havregrynsgröt till frukost

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Sofia Bohman; Klara Broman; [2024-02-09]
  Nyckelord :Oats; breakfast; energy intake; Havre; frukost; energiintag;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med följande systematiska litteraturöversikt var att undersöka det vetenskapliga underlaget av effekten på energiintaget vid lunch efter ett intag av havregrynsgröt till frukost jämfört med annan frukost. Metod: Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed och Scopus den 20 mars 2023. LÄS MER

 2. 2. Har koffein en omedelbar effekt på energiintaget? En systematisk litteraturöversikt Malin Foxing

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Malin Foxing; Sofia Sandström; [2024-02-09]
  Nyckelord :Ad libitum; caffeine; calorie intake; coffee; energy intake; food intake; energiintag; kaffe; kaloriintag; koffein; matintag;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att undersöka evidensen för huruvida koffein kan ha en omedelbar effekt på energiintaget hos vuxna ≥ 18 år. Metod: Litteratursökningen genomfördes i databaserna Pubmed och Scopus den 21 mars 2023. LÄS MER

 3. 3. Heritability of methane emission in Swedish Red cattle in northern Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Lucy Chipondoro; [2024]
  Nyckelord :methane emission; heritability; swedish Red cattle; dairy cow;

  Sammanfattning : Dairy cattle contribute a significant proportion of greenhouse gases (GHG), mainly methane (CH4), among other livestock species. Methane has a negative impact on climate; therefore, its reduction is a top priority for a sustainable dairy production system. LÄS MER

 4. 4. Förekommer förändringar i vätskebalansen hos hästar med EMS vid korttidsbehandling med en SGLT2-hämmare?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Agnes Alm; [2024]
  Nyckelord :IInsulindysreglering ID ; kanagliflozin; hematokrit; totalprotein; osmolalitet;

  Sammanfattning : Ekvint metabolt syndrom (EMS) är ett sjukdomskomplex innefattande flertalet riskfaktorer för att utveckla endokrinologisk fång. Främst innebär EMS insulindysreglering (ID), vilket yttrar sig som hyperinsulinemi (onormalt höga koncentrationer av insulin i blodet). LÄS MER

 5. 5. The Impact of Oat and Fruit Consumption on Short-Chain Fatty Acid Production

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Johanna Margaretha Schilder; [2023]
  Nyckelord :short-chain fatty acids; SCFAs; diet; gas chromatography; serum; mice; applied nutrition and food chemistry; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : This study explored the importance of short-chain fatty acids (SCFAs) in maintaining gut health and how different diets affect their levels. Blood plasma and serum samples from mice subjected to two intervention studies on oats and fruits were analysed to determine SCFA concentrations. LÄS MER