Sökning: "energy performance contracting"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden energy performance contracting.

 1. 1. A Study of Energy Saving Actions in Older Buildings in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :OSCAR LEFFLER; NASSIF MANSOUR; [2018]
  Nyckelord :Energy saving technologies; exhaust air heat pump; drain water heat recovery; insulation; geothermal heat pump; photovoltaics; return on investment; energy performance contracting; payback period; climate shell improvement; technical installations; calibration; housing associations; real estate managers; decision making; status quo bias.; Energibesparingsteknik; frånluftsvärmepump; spillvattenvärmeåtervinning; isolering; bergvärmepump; solceller; direktavkastning; energibesparingskontrakt; återbetalningsperiod; klimatskalförbättringar; tekniska installationer; kalibrering; bostadsförening; fastighetsförvaltare beslutsfattning; status quo bias.;

  Sammanfattning : Modern energy saving technologies are become increasingly mature, easier to implement and financially profitable. Both the European Union and the Swedish government have directives with goals regarding energy savings for the year 2020 and 2030. LÄS MER

 2. 2. Energy Performance Contracting in Swedish scenario: a case study with Morastrand AB

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Fabiana Frota de Albuquerque Landi; [2018]
  Nyckelord :Energy performance contracting; EPC; energy efficiency; energy efficiency business models; public housing renovation in Sweden; lifecycle cost analysis; energy service companies; Million homes Programme; EPC framework.;

  Sammanfattning : Renovation of the existing buildings in Sweden represents a great potential to achieve the energy efficiency and carbon emission targets set by the European Union and the Swedish government. The Energy Performance Contracting (EPC) is regarded as an efficient way to manage and to outsource the risks of energy efficiency (EE) measures. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av barriärer sombromsar EPC-marknadensutveckling : En empirisk studie i Sverige

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Jennifer Palén; [2018]
  Nyckelord :EPC; renovation; sustainable building; public owned properties; energy services; energy service companies; EPC; renovering; uthålligt byggande; offentlig ägda fastighetsbestånd; energitjänster; energitjänsteföretag;

  Sammanfattning : I Sverige står bostad- och servicesektorn för 40 procent av landets totala energianvändningoch utfaller således i en högre förbrukning än både transport- och industrisektorn. Entredjedel av denna energi förbrukas inom de 90 miljoner kvadratmeter ägda av offentligsektor. LÄS MER

 4. 4. Analysering, utvärdering och förslag på åtgärder av en EPC för tre skilda objekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Lovisa Svarvare; [2015]
  Nyckelord :Energiteknik; energi; EPC;

  Sammanfattning : Siemens BT in Umeå has conducted an energy project (EPC - Energy Performance Contracting) of a number of items at the municipality of Lycksele. An EPC project was carried out by Siemens Building Technology (BT) and consists of three different phases; project development, project execution and project follow up. LÄS MER

 5. 5. En analys av EPC som modell för energieffektivisering : En djupdykning i energieffektiviseringsåtgärder i Umeå kommuns EPC-projekt för att närmare förstå EPC som projektform vid energieffektivisering

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jenny Öhrling; [2015]
  Nyckelord :Energieffektivisering; EPC; Energy Performance Contracting; Energiprojekt;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har åtgärder i ett energieffektiviseringsarbete av typen EPC analyserats. Umeå kommuns fastighetsavdelning startade sitt EPC-projekt 2008 syftet att energieffektivisera mer än 130 byggnader. Detta projekt sades då vara det största av sitt slag i Sverige. LÄS MER