Sökning: "energy signature."

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden energy signature..

 1. 1. Load Identification from Aggregated Data using Generative Modeling

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Tanay Rastogi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the view of an exponential increase in demand for energy, there is a need to come up with a sustainable energy consumption system in residential buildings. Several pieces of research show that this can be achieved by providing real-time energy consumption feedback of each appliance to its residents. LÄS MER

 2. 2. Energiaktiviteter i kunskapshus : En detaljerad kartläggning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Sara Vaghult; Anna Adolfsson; [2019]
  Nyckelord :Energy audit; educational buildings; educational facility; energy activity; power demand curve; energy efficiency; energy system; energy balance; energy signature.; Energikartläggning; kunskapshus; undervisningslokaler; energiaktivitet; energipost; effektkurva; energieffektivisering; energisystem; energibalans; effektsignatur.;

  Sammanfattning : Denna studie innefattar en så kallad aktivitetsbaserad energikartläggning som på en detaljerad nivå kartlägger relationen mellan aktiviteter i en skola med användningen av el. Metoden som används baseras på en traditionell metod för energikartläggning men elanvändning kartläggs minut för minut över en hel skolvecka vilket är ovanligt vid energikartläggningar. LÄS MER

 3. 3. Xi Production in pp Collisions at Different Multiplicity and Spherocity

  Master-uppsats, Lunds universitet/Partikelfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Martin Angelsmark; [2019]
  Nyckelord :Particle Physics Quark Gluon Plasma ALICE LHC CERN Xi Baryon Transverse Spherocity Multiplicity; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The protons and neutrons that make up the atoms in our Universe are part of a larger group of particles called hadrons. Hadrons have an inner structure consisting of the elementary particles called quarks. The interaction of the quarks is described by the quantum field theory quantum chromodynamics. LÄS MER

 4. 4. Characterization of the Spin of Dark Matter at the LHC

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Högenergifysik

  Författare :Tom Ingebretsen Carlson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The potential for characterizing the spin and mass of dark matter at the Large Hadron Collider (LHC) given a 5 sigma confidence level discovery has been studied. The search for dark matter is one of the big open question in particle physics as observations predict 84 percent of the matter in the universe to be dark matter, however no detection has been made. LÄS MER

 5. 5. Energisimulering i modulhus : Fallstudie för uppskattning av energiprestanda och därefter energieffektivisera enligt passivhusstandaren

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Saif Aljaberi; Aram Majeed; [2019]
  Nyckelord :Energisimulering; Energisignaturmetoden; Byggnaders energiprestanda; Byggnaders energianvändning;

  Sammanfattning : Abstract The Building sector is today an important sector in our society, which means that more people move from the urban area to the big cities, which in turn increases building production. The building and service sector is the largest energy waste in Sweden and internationally, which is about 40% of Sweden's total energy use and 60% of that energy goes to heating. LÄS MER