Sökning: "engagemang för arbetet"

Visar resultat 1 - 5 av 1354 uppsatser innehållade orden engagemang för arbetet.

 1. 1. En aktionsforskningsstudie om hur bokläsning kan främja språkutveckling i en flerspråkig barngrupp

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Rola Yayo; Raffaella Tommasi; Jeanette Wnuk; [2024-02-29]
  Nyckelord :förskola; flerspråkighet; bokläsning; boksamtal; strategier; aktionsforskning; reflektionssamtal;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att stärka arbetet kring språkutveckling i relation till flerspråkighet genom att använda bokläsning som arbetssätt. Eftersom pedagogerna saknar tydliga rutiner kring bokläsning samt att det är oklart med vilket syfte man läser, valde vi därför detta område som ett utvecklingsområde i våra verksamheter. LÄS MER

 2. 2. Att våga för barnens skull –En fenomenografisk studie om förskollärares syn på musik i förskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Zara Henriksson; Erica Bergström; Heléne Hellström; [2024-02-26]
  Nyckelord :Musik; kartläggning; förskollärare; uppfattningar;

  Sammanfattning : Forskning pekar ut musik som ett ämne som ofta påverkas av om förskollärare har ett eget intresse och engagemang för musik. Dessutom visar forskning på att många förskollärare inte känner sig bekväma i att undervisa i musik och därför undviker detta ämne, vilket utgör ett potentiellt hinder för barns möte med musiken i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Arbetet med fysisk aktivitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Magdalena Larsson; [2024]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; förskola; planerad undervisning; spontan undervisning; förskollärare; hälsa och välmående.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera förskollärares arbete med fysisk aktivitet i undervisningen.Studiens fokusområde berör ämnet fysisk aktivitet och är en fördjupning i förskollärarens arbetemed fysisk aktivitet i den planerade och spontana undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Då väcks läslusten : En studie om svensklärares arbete med att främja läslust i årskurs 7–9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Esther Svensson Ghorbani; [2024]
  Nyckelord :läslust; läsmotivation; läsning; lärare; svenska; grundskolan;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av svenska ungdomars sjunkande intresse för att läsa och försämrade läsförmågor som mätningar under det senaste decenniet visar, har grundskolan en stor utmaning i att främja elevers läsning. För att elever ska vilja läsa mer är den lustfyllda upplevelsen av läsning av stor betydelse och något som svensklärare enligt styrdokumenten ska arbeta med att främja. LÄS MER

 5. 5. Spela efter, för och emot noter på elgitarr : Gymnasieelevers diskursiva uppfattningar kring notläsning på elgitarr

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Elias Hellgren; [2024]
  Nyckelord :discourse analysis; discursive psychology; electric guitar; electric guitar instruction; high school students; sheet music; sheet music instruction; diskursanalys; diskurspsykologi; elgitarr; elgitarrundervisning; gymnasieelever; notläsning; notläsningsundervisning;

  Sammanfattning : I det här självständiga arbetet framkommer det att notläsning inte alltid ses som någonting nödvändigt av elgitarrelever på gymnasiet, men det finns vissa tillfällen de värderar det högt. I det här självständiga arbetet undersöks diskursiva uppfattningar och diskursivt innehåll i gymnasieelevers utsagor kring notläsning på elgitarr. LÄS MER