Sökning: "engagemang gamification"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden engagemang gamification.

 1. 1. NÅ NÄSTA NIVÅ MED GAMIFICATION En studie kring tillämpning och potentiella nyttoeffekter av gamification

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Maria Berjaoui; Marcus Palmqvist; [2019-08-07]
  Nyckelord :gamification; nyttoeffekter; spel; spelmekanismer; tillämpning;

  Sammanfattning : Games have long engaged and motivated players and the development of technologyhas made it possible to expand its use areas. Game mechanisms are no longer usedsolely in games but can be identified in areas such as in mobile applications, workplacesand educational contexts. LÄS MER

 2. 2. The Financial Value of Gamification : An Explorative Event Study to Investigate Investors Reactions to Gamification

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Fredrik Engvall; David Fröström; [2019]
  Nyckelord :Gamification; Event study; Efficient market hypothesis;

  Sammanfattning : The use of gamification has increased in companies in recent years and is used among other things to accelerate learning, increase motivation and engagement. Gamification is defined as the use of game elements in a non-game context. This study aims to investigate whether the use of gamification raises the financial value of a company. LÄS MER

 3. 3. Ett spelifierat lärande med koppling till samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emil Gullstrand; Dennis Wollmer; [2019]
  Nyckelord :Gamification; Spelifiering; Motivation; Stimulans;

  Sammanfattning : I denna studie har vi redogjort för vad spelifiering är och hur det går att applicera i en lärandemiljö för att motivera och engagera elever. Vi har tagit avstamp i en rapport från Skolinspektionen som visar på att elever i dagens skola lider av brist på stimulans och stöd. LÄS MER

 4. 4. Problemlösning med programmering och grafisk feedback : En användarstudie med fokus på inlärning och motivation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Adam Lämmel; [2019]
  Nyckelord :Gamification; Motivation; Inlärning; Grafisk feedback; Canvas; JavaScript;

  Sammanfattning : Problemet med gamification är de begränsningar som finns relaterat till fenomenet idag. De begränsningar som det oftast pratas om är hur belöningar i form av exempelvis poäng och medaljer prioriteras. LÄS MER

 5. 5. Gamification – The solution for a sustainable society?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Patrik Björk; Olivia Zandin; [2019]
  Nyckelord :Gamification; public organization; municipality; strategic communication; digitalization; innovation; citizen engagement; dialogue; marketing communication; City Points; participatory budget; offentliga organisationer; kommuner; digital strategisk kommunikation; digitalisering; medborgerligt engagemang; medborgardialog; deltagande budget; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den offentliga sektorn står inför utmaningar när det kommer till digitalisering och medborgare har höga förväntningar på att den offentliga sektorn ska vara effektiv och erbjuda högkvalitativ service. År 2018 tilldelades den portugisiska kommunen Cascais ett pris från organisationen World Summit Awards för sin digitala plattform City Points Cascais inom kategorin, Digital Innovation in Government and Citizen Engagement. LÄS MER